Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GDQP lop 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mac Thành Công
Người gửi: Mac Thanh Cong
Ngày gửi: 04h:54' 25-03-2009
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
Tuần : 5. Từ ngày : 22 09 đến ngày 27 / 09 / 2008
BàI 3:
BảO Vệ LãNH THổ Và BIÊN GIớI QUốC GIA
I- MụC TIÊU
1. Về nhận thức
- Hiểu được khái niệm, sự hình thành, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.
- Biết được cách xác định đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển trên không và trong lòng đất.
- Quán triệt các quan điểm của Đ ảng, Nhà nước về xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; nội dung biện pháp cơ bản về xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.
2. Về thái độ
Xác định đúng thái độ trách nhiệm của công dân và bản thân trong xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.
III- CHUẩN Bị.
1. Giáo viên
a- Chuẩn bị nội dung.
- Chuẩn bị chu đáo giáo án, sách giáo khoa, tài liệu có lên quan đến nội dung bài giảng.
- Luyện tập kỹ giáo án, kết hợp tốt các phương pháp dạy trong quá trình giảng; định hướng, hướng dẫn học sinh tiếp cận nắm vững nội dung bài học.
b- Chuẩn bị phương tiện dạy học.
- Sách giáo khoa, luật biên giới quốc gia.
- Chuẩn bị hình vẽ 1, 2, 3 trong sách giáo khoa.
- Máy tính và máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
- Ôn tập kiến thức bài trước.
- Đọc trước nội dung bài học.
- Vở ghi, sách giáo khoa, bút mực.
IV. LÊN LỚP
Ổn định : lấy sĩ số 1 ‘
Bài cũ . 7 ‘
1. Trình bày sự cần thiết phải ban hành Luật nghĩa vụ quân sự?
2. Luật Nghĩa vụ quân sự đã sửa đổi bổ sung vào những ngày tháng năm nào? Luật gồm mấy chương, bao nhiêu điều?
Bài mới :
Hoạt động của thầy , trò
Nội dung bài học
TG
Thầy : thế nào là lãnh thổ quốc gia ?
Trò đọc tài liệu và trả lời ?

Thầy
Quan sát bản đồ và nêu các bộ phận của lãnh thổ quốc gia ?
Trò qua sát và trả lời

Thầy treo bản đồ và lần lượt giới thiệu các vùng trên biển : ( Vùng nước )

Trò quan sát ghi chép ?

Lãnh hải Việt Nam rộng bao nhiêu ?
A- Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
1- Lãnh thổ quốc gia.
a- Khái niệm lãnh thổ quốc gia.
Lãnh thổ quốc gia là một phần của trái đất bao gồm vùng đất vùng trời , vùng nước vùng trời trên vùng đất và vùng trời trên vùng biển cũng như vùng đất dưới chúng thuộc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của quốc gia nhất định
b- Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia
+ Vùng đất: Vùng đất gồm phần đất lục địa các đảo, quần đảo xa và gần bờ.
+ Vùng nước: Là toàn bộ phần nước nằm trong biên giới quốc gia, vùng nước bao gồm
+ Vùng nước nội địa: bao gồm vùng nước ở biển, hồ, ao, sông ngòi nằm trên đất liền (sông sồng, sông Cửu Long, hồ Gươm, hồ Hoà Bình...) hay biển nội địa.
+ Vùng nước biên giới: bao gồm các sông, hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa các quốc gia.
+ Vùng nội thuỷ: là vùng nước biển được xác định bởi bờ biển và đường cơ sở của quốc gia ven biển.
Trường
 
Gửi ý kiến