Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HDNGLL9 - Chủ điểm tháng 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SSNB
Người gửi: Trần Thị Minh Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:40' 30-04-2012
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐIỂM THÁNG 4

HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

MỤC TIÊU GIÁO DỤC
GIÚP HỌC SINH:
- Nâng cao nhận thức về vấn đề hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc, nhiệm vụ và quyền của học sinh trong việc góp phần phát triển tình hữu nghị đó.
- Biết phân tích và đánh giá các vấn đề hoà bình hữu nghị giữa các dân tộc.
- Có thái độ phê phán trước những sự kiện, hiện tượng phi hoà bình, thiếu tình thân thiện trong quan hệ giữa các dân tộc.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
1. Thanh niên với chủ đề hòa bình và hữu nghị
2. Tổ chức hội vui học tập


Ngày soạn: /04/2012
Ngày giảng: / 04/2012

Tiết 1 THANH NIÊN VỚI CHỦ ĐỀ HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

I. MỤC TIÊU
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nâng cao hiểu biết về vấn đề hòa bình, ý nghĩa của hòa bình đối với sự phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc. Khắc sâu kiến thức về 1 số vấn đề mà nhân loại quan tâm như: môi trường, đói nghèo, chiến tranh …
- Có kĩ năng phân tích các sự kiện, các tình huống có liên quan đến hòa bình; biết bày tỏ quan điểm của mình một cách tự nhiên về một vấn đề toàn cầu nào đó.
- Biết hợp tác trên tinh thần đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau để hướng tới một cuộc sống tích cực, tôn trọng các giá trị dân tộc mình và các dân tộc khác.
- Ủng hộ những việc làm thể hiện hòa bình và hữu nghị.
II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG
- Kĩ năng phản hồi / lắng nghe tích cực ý kiến người khác về chủ đêg hòa bình và hữu nghị.
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về hòa bình và hữu nghị.
- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề đặt ra để góp phần vào xây dựng cuộc sống hòa bình và hữu nghị trong thực tế cuộc sống ở trường, ở gia đình và cộng đồng.
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG
- Động não
- Thảo luận
- Chúng em biết 3.
- Viết tích cực.
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Các tư liệu tìm hiểu về chủ đề Hòa bình.
- Một số tiết mục văn nghệ.
- Giấy A0.
- Bút dạ viết bảng ( các màu khác nhau, ít nhất có 3 màu xanh, đen, đỏ).
V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Khám phá
- GV viết to từ “ Hòa bình” trên bảng và yêu cầu mỗi HS động não để trả lời câu hỏi “ Thế nào là Hòa bình?”

- Các HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi trên bằng một từ hoặc cụm từ, GV ghi lên bảng (xung quanh từ Hòa bình như đã vẽ ở trên) các câu trả lời của HS.
- GV mời một HS đọc to các ý kiến đã được viết trên bảng và được tổng hợp ý kiến để thống nhất khái niệm “ Hòa bình”.
- Trước khi chuyển sang hoạt động 2, GV cho cả lớp hát bài “ Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình”.
2. Kết nối
Hoạt động 1. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA HÒA BÌNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC
- GV chia lớp thành các nhóm ( 3 hoặc 6 nhóm) và yêu cầu các nhóm thảo luận câu hỏi sau:
“ Hòa bình có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc?”
- HS thảo luận nhóm, ghi kết quả thảo luận lên giấy A0.
- GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận theo cách sau: Các nhóm sẽ lần lượt trao đổi sản phẩm cho nhau (theo sơ đồ ở dưới), mỗi nhóm khi nhận được sản phẩm của nhóm bạn sẽ đọc kết quả thảo luận của nhóm bạn và đánh giá, gạch chân, đặt câu hỏi bên cạnh những ý nào mà nhóm mình thấy chưa hiểu, muốn làm rõ, đồng thời bổ sung thêm các ý kiến khác (nếu cần) bằng bút mực khác màu, cứ thế các nhóm xoay vòng cho đến khi sản phẩm trở về nhóm ban đầu.


Nhóm 1 Nhóm 2Nhóm 3- Người điền khiển tổ chức cho các nhóm trao đổi về những ý kiến vừa được bổ sung bằng cách mỗi nhóm sẽ nêu lên những ý kiến mà nhóm bạn đã bổ sung cho mình, sau đó trao đổi có nhất trí với các ý kiến đó không, tại sao.
-
 
Gửi ý kiến