Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tiet 61,62 hinh 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bế Thị Kiều
Ngày gửi: 00h:48' 24-04-2012
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
Ngày giảng:…. / …/ 2012
Tiết 61
Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
I.Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết khái niệm đường trung trực của đoạn thẳng
- Biết tính chất đường trung trực của đoạn thẳng
2. Kỹ năng
- Vận dụng được định lí để giải bài tâp
3. Thái độ
- Yêu thích môn học
II. Chuân bị
1. Giáo viên
- 1 tờ giấy mỏng có 1 mép là đoạn thẳng , eke , thước thẳng , phấn màu
2. Học sinh
- Thước thẳng ,com pa ,eke , 1 tờ giấy mỏng có 1 mép là đoạn thẳng .
III. Tiến trình lên lớp
1.Kiểm tra
- Sĩ số: ……………………………….
- Bài cũ
- Thế nào là đường trung trực của 1 đoạn thẳng .
- Cho đoạn thẳng AB ,dùng thước, eke vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB
2.Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

Hoạt động 1: Định lí về tính chất các điểm thuộc đường trung trực .
- GV: Cho hs thực hành theo hướng dẫn của sgk.
- HS: Thực hành gấp hình theo sgk ( Hình 41a,b )
- GV: Tại sao nếp gấp 1 chính là đường trung trực của đoạn thẳng AB
- HS: Trả lời
- GV: Yêu cầu hs thực hành tiếp (hình 41c) và hỏi độ dài nếp gấp 2 là gì?
- Vậy 2 khoảng cách này như thế nào?
- GV: Vậy điểm M nằm trên đường trung trực của 1 đoạn thẳng có tính chất gì?
- GV: Nhấn mạnh nội dung định lí .
Hoạt động 2: Định lí đảo .


- GV: Vẽ hình , yêu cầu HS thực hiện ?1
- HS: Nêu gt-kl của định lí

- GV: yêu cầu hs nêu cách chứng minh ( xét 2 trường hợp )
Hoạt động 3: Luyện tập
- HS: đọc bài tập 45
- GV: gợi ý cho hs bằng cách nối PM,PN,QM,QN

- GV: bảng phụ bài 50
- HS: đọc đề bài tập
-GV: Yêu cầu hs thực hiện
- HS: Nêu cách làm

1, Định lí về tính chất các điểm thuộc đường trung trực

a, Thực hành :


b, Định lí 1 : (định lí thuận )
(SGK-74)

2, Định lý đảo : ( SGK-75)
?1:


Đoạn thẳng AB
gt MA =MB

kl M thuộc trung trực M
của đoạn thẳng AB

M
A B
A H B
a, b,
Chứng minh
* Trường hợp 1: (Hình a,)
a, : Vì MA = MB nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB , Do đó M thuộc trung trực của AB .
* Trường hợp b, : (Hình b,)
b, . Từ M hạ Ta có T/giác vuông MBH = T/Giác vuông MBH ( Tường hợp cạnh huyền , cạnh góc vuông )
suy ra HA = HB .Do đó MH là trung trực của đoạn thẳng AB .
* Nhận xét : (SGK-75)
Bài tập :
Bài số 45 (SGK-76)
Bài giải P
Theo cách vẽ có :
PM=PN=R M N
Suy ra P thuộc trung trực
của MN
QM=QN=R suy ra Q thuộc Q trung trực của MN (Đ/
 
Gửi ý kiến