Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach day hoc the duc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Khởi
Ngày gửi: 20h:53' 20-04-2012
Dung lượng: 118.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người

PHòNG GIáO DụC- ĐàO TạO HUYệN QUỳNH LƯU
TRƯờNG PHổ THÔNG CƠ Sở QUỳNH DIễNKế HOạCH Cá NHÂN
Năm học : 2011 - 2012
GV: Nguyễn Văn Khởi
Tổ: Khoa học tự nhiên


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011-2012


Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 của tổ KHTN;
Căn cứ vào chuyên ngành đào tạo và năng lực cá nhân.
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 của mình như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi
- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm
- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt
- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.
2. Khó khăn
- Trong xã còn một số gia đình chưa chú ý đến việc học hành của con cái, do đó một số học sinh còn lười học, còn bỏ học, chất lượng chưa cao….
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
- Thực hiện tốt chỉ thị số 3398/2011/ CT-BGD&ĐT, ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2011-2012.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động“Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của ngành.
- Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.
- Đẩy mạnh viêc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Thực hiện và triển khai chuyên đề do nghành tổ chức.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
Các chỉ tiêu thi đua trong năm học
. Nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống,…
- Giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của nhà giáo, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Đoàn kết xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh.
- Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của nhà nước, của ngành, nội quy của nhà trường và pháp luật của nhà nước.
- Tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường và pháp luật của nhà nước.
- Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
2. Nhiệm vụ giảng dạy:

- Biện pháp:
+ Soạn giáo án phù hợp với đối tượng học sinh.
+ Bám sát chuẩn kiến thức kỉ năng.
+ Tăng cường dự giờ, thao giảng.
+ Tham gia hội thảo chuyên đề.
+ Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học.
+ Triệt để thực hiện tinh giảm chương trình.
+ Tiến hành, duy trì bồi dưỡng học sinh giỏi thường xuyên.
- Chỉ tiêu các hoạt động ngoại khóa (các cuộc thi, phong trào liên quan đến bộ môn dạy…):
+ Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa do nhà trường và tổ tổ chức.
+ Tham gia các đợt tập huấn do phòng và nhà trường tổ chức.
3. Nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ:
- Chỉ tiêu: Không ngừng học tập nâng cao trình độ.
- Biện pháp:
+ Không ngừng thường xuyên tự học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
+ Thường xuyên học tập ở đồng nghiệp những kinh nghiệm hay nhằm phục vụ tốt cho công tác.
+ Lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để phát huy ưu điểm và hạn chế khuyết điểm của bản thân.

* Về cá nhân:
- Đăng kí danh hiệu thi đua năm học: Lao động tiên tiến
- Xếp loại đạo đức: Tốt
- Xếp loại chuyên môn: Khá
- Xếp loại hồ sơ: Khá
- SKKN: Bậc 2
- HSG huyện: 2 lượt em

* Về chất lượng giảng dạy:.
Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm
Lớp
Sĩ số
Giỏi
Khá
TB
YếuSL
%
SL
%
SL
%
SL
%

6A
30
2
6.7
13
43
14
46
1
3.3

6B
30

 
Gửi ý kiến