Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BTH5. Sử dụng lệnh lặp For ... do

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Quang Tiến
Ngày gửi: 10h:00' 14-04-2012
Dung lượng: 9.6 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
Bài thực hành 5 – tiết: 41,42
Tuần dạy: 22
SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR... DO
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
- HS biết:
Biết viết những chương trình có chứa câu lệnh lặp.
- HS hiểu:
Hiểu được câu lệnh lặp sử dụng trong hoàn cảnh nào.
1.2. Kỉ năng:
- Viết chương trình Pascal có câu lệnh For … do
- Sử dụng câu lệnh ghép
1.3. Thái độ:
- Rèn luyện kỷ năng đọc và hiểu chương trình.
2. TRỌNG TÂM
Viết chương trình in ra bảng nhân của một số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím.
Chỉnh sửa chương trình.
Sử dụng câu lệnh ghép if…then và for…do lồng nhau.
3. CHUẨN BỊ
3.1.Giáo viên: Chuẩn bị phòng máy và nội dung thực hành
3.2. Học sinh: Hiểu và biết vận dụng câu lệnh vòng lặp For … do. Đồ dùng học tập: Sách, vở...
4. TIẾN TRÌNH
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
- Lớp 8a1:
- Lớp 8a2:
4.2. Kiểm tra miệng: không
4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC

HĐ1:GV: Gõ chương trình thực hiện chào hỏi các bạn trong lớp (trong nhóm)
HS gõ chương trình theo yêu cầu của GV.
GV nhắc nhở HS thực hành.
Bài 1/62 - SGK: Viết chương trình in ra màn hình bảng nhân của số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím và dừng màn hình để có thể quan sát kết quả.
GV yêu cầu HS thực hành các nội dung a, b, c trong SGK.
HS thực hành theo hướng dẫn của các nội dung a, b, c trong SGK.
Sau khi HS thực hiện các nội dung theo yêu cầu của bai tập 1 ( GV cho HS tập trung tìm hiểu câu lệnh: for i:=1 to 10 do writeln(N,` x `,i:2,` = `,N*i:3);
Tiết 42- HĐ2: GV cho HS thảo luận nhóm để hoàn thành một bảng tiến trình thực hiện của câu lệnh trên:
Bước
i
i ( 10 ?
writeln(N,`.`,i,` = `, N*i)

1
1
Đúng
3.1 = 3

2
2
Đúng
3.2 = 6

3
3
Đúng
3.3 = 9

4
4
Đúng
 3.4 = 12

5
5
Đúng
3.5 = 15

6
6
Đúng
3.6 = 18

7
7
Đúng
3.7 = 21

8
8
Đúng
3.8 = 24

9
9
Đúng
3.9 = 27

10
10
Đúng
3.10 = 30

11
11
Sai
Không thực hiện lệnh writeln(). Kết thúc vòng lặp

Bài 2/tr 63 - SGK: HS chỉnh sửa chương trình theo hướng dẫn của bài tập 2.
* GV giới thiệu cho HS một câu lệnh mới là thủ tục đưa con trỏ tới một ví trị mong muốn trên màn hình (màn hình soạn thảo văn bản) GotoXY(). Giới thiệu cùng với thủ tục GotoXY là các hàm lấy vị trí cột WhereX, vị trí dòng WhereY hiện thời của con trỏ.
Bài 3/ 64 - SGK:
GV cho HS tiếp tục thực hành bài 3/ 64- SGK
HS thực hành theo những nội dung yêu cầu của bài 3.
- ở bài 3 này GV đưa ra ví dụ bài toán cổ:
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn.


* Mỗi bài thực hành GV kiểm tra nhắc nhở, và giải thích để HS nắm vững ý nghĩa của mỗi câu lệnh.
Program Chao_hoi;
uses crt;
var Ten: string;
Begin
For i:= 1 to 3 do
Begin
write(`Nhap ten cua ban`); Readln(Ten);
write(`Chao ban `, Ten);
end;
readln;
End.Chương trình giải bài toán:
Var ga, cho : byte;
Begin
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓