Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Vạt lý 8- Bài 16- Cơ năng

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Từ Hữu Hà Đức
Ngày gửi: 12h:11' 23-03-2009
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 920
Số lượt thích: 0 người
L?p 8C Cho m?ng quý thầy cô giáo
và các b?n học sinh d?n v?i ti?t h?c trên
Bài 16 - Tiết 20
Trường THCS Bắc Hà
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1
Câu 2
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
Dạng năng lượng đơn giản nhất là CƠ NĂNG
Năng lượng là gì?Năng lượng có các dạng nào?
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
- Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng
- Đơn vị cơ năng: Jun (J)
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng thực hiện công cơ học?
Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
Thí nghiệm:
A
B
Quả nặng A đang đứng yên trên mặt đất; quả nặng A có cơ năng không? Vì sao?

- Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng
- Đơn vị cơ năng: Jun (J)
Quả nặng A đứng yên trên mặt đất không có cơ năng vì nó không có khả năng sinh công.
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
C1
Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó thì nó có cơ năng không? Tại sao?
Thí nghiệm:
- Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật đó có cơ năng
- Đơn vị cơ năng: Jun (J)
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
II. THẾ NĂNG:
1. Thế năng hấp dẫn:
Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn
- Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.
Thí nghiệm:
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
II. THẾ NĂNG:
- Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn
- Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật
CHÚ Ý!
- Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào mốc tính độ cao
- Thế năng hấp dẫn còn phụ thuộc vào khối lượng của vật. Vật có khối lượng càng lớn thì thế năng càng lớn
1. Thế năng hấp dẫn:
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
c2
Lúc này lò xo có cơ năng. Bằng cách nào để biết lò xo có cơ năng?
- Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn
- Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật
II. THẾ NĂNG:
Thí nghiệm:
1. Thế năng hấp dẫn:
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
Khi lò xo biến dạng ít
- Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn
- Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật
II. THẾ NĂNG:
Thí nghiệm:
1. Thế năng hấp dẫn:
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
Khi lò xo biến dạng nhiều
Thế năng này phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi nên được gọi là thế năng đàn hồi
- Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn
- Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật
II. THẾ NĂNG:
- Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi
Thí nghiệm:
1. Thế năng hấp dẫn:
2. Thế năng đàn hồi:
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
ĐỘNG NĂNG
Khi nào vật có động năng?
Thí nghiệm 1:
C5
Một vật có khả năng . . . . . . . . . . . . . . . tức là có cơ năng
thực hiện công
- Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn
- Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật
II. THẾ NĂNG:
- Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi
III. ĐỘNG NĂNG
Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng
- Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng
1. Thế năng hấp dẫn:
2. Thế năng đàn hồi:
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
ĐỘNG NĂNG
Động năng của vật phụ thuộc những yếu tố nào?
Thí nghiệm 2:
- Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn
- Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật
II. THẾ NĂNG:
- Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi
III. ĐỘNG NĂNG
- Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng
Thí nghiệm 3:
1. Thế năng hấp dẫn:
2. Thế năng đàn hồi:
Trường THCS Bắc Hà
NỘI DUNG 
I. CƠ NĂNG:
Bài 16:
CƠ NĂNG
C8
Động năng của vật phụ thuộc những yếu tố gì và phụ thuộcnhư thế nào?
Động năng của vật phụ thuộc khối lượng và vận tốc của nó
Chú ý:
Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. Một vật có thể vừa có động năng vừa có thế năng. Cơ năng của vật lúc đó bằng tổng động năng và thế năng của nó
- Thế năng được xác định bởi vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn
- Thế năng hấp dẫn phụ thuộc khối lượng và độ cao của vật
II. THẾ NĂNG:
- Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi
2. Thế năng đàn hồi:
- Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng
III. ĐỘNG NĂNG
- Động năng phụ thuộc khối lượng và vận tốc
1. Thế năng hấp dẫn:
Trường THCS Bắc Hà
VẬN DỤNG
c9
Vật nào có cả động năng và thế năng
1
2
3
4
5
6
7
Đ.năng+T.năng
Đ.năng+T.năng
Đ.năng+T.năng
Đ.năng
Đ.năng
Đ.năng
T.năng
Trường THCS Bắc Hà
c10
Cơ năng các vật sau thuộc dạng cơ năng nào?
Thế năng đàn hồi
Thế năng + Động năng
Thế năng hấp dẫnVẬN DỤNG
Trường THCS Bắc Hà
- Khi vật có khả năng sinh công ta nói vật có cơ năng
- Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính đô cao gọi là thế năng hấp dẫn. Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn
- Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi
- Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn
- Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó
GHI NHỚ
Trường THCS Bắc Hà
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
Làm các bài tập 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 SBT
Học thuộc phần ghi nhớ
Đọc phần “Có thể em chưa biết”
Xem trước bài 17: SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG
Trường THCS Bắc Hà
Tiết học đến đây là kết thúc
Trường THCS Bắc Hà
Công thức tính công cơ học là công thức nào sau đây:
D. P = h . d
Trường THCS Bắc Hà
Công cơ học phụ thuộc những yếu tố nào?
A. Vận tốc và quãng đường
B. Độ sâu và thể tích của vật
C. Lực tác dụng và quãng đường dịch chuyển
D. Áp lực và diện tích bị ép
Trường THCS Bắc Hà
No_avatar
chua chi tiet
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓