Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giao an sinh hoat lop

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Duy Hiếu
Ngày gửi: 21h:45' 29-03-2012
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 12A2-Tuần….
Năm học 2011-2012
Hôm nay vào lúc …..giờ……phút ngày…tháng…năm 2011tại phòng học số 02 lớp 12A2 chúng tôi gồm:
-Thầy(cô) ……………………….-GVCN 12A2 cùng toàn thể học sinh lớp 12A2.(có mặt:………HS,Vắng……..HS)
Đã tiến hành Sinh hoạt lớp thường kì vào Tiết 5 Sáng thứ 7với các nội dung sau:
I)GVCN đánh giá tình hình lớp trong tuần:
1-Học tập:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-2-Nề nếp:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3)Các hoạt động khác:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II)-Hoạt động tuần tới:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II-Ý kiến của HS:
1-Cán bộ lớp:
………………………………………………………………………………………………………………-
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-Cán bộ Đoàn& cờ đỏ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33-Các thành viên khác:
:………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III)Thông qua biên bản trước tập thể lớp:
Biên bản được thông qua toàn thể HS lớp 12A2vào lúc…. giờ …..cùng ngày!
Cư Mgar ngày …..tháng….2011
Thư kí GVCN
.


 
Gửi ý kiến