Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án lich su lớp 7 chuẩn 7A3 Đắc Nông

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Miley Ll Luv X Công Chúa Nhỏ
Ngày gửi: 20h:51' 27-03-2012
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 243
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 7
HỌC KỲ I
PHẦN I : KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNH ĐẠI
Tiết 1 – Bài 1 : Sự hình thành và phát triển của XH phong kiến ở Châu Âu
Tiết 2 – Bài 2 : Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành CNTB ở Châu Âu
Tiết 3 – Bài 3 : Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống PK thời hậu kì trung đại ở CA
Tiết 4,5 – Bài 4: Trung Quốc thời kỳ phong kiến
Tiết 6 – Bài 5 : Ấn Độ thời phong kiến
Tiết 7,8 – Bài 6 : Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
Tiết 9 – Bài 7 : Những nét chung của xã hội phong kiến
Tiết 10 : Làm bài tập lịch sử ( phần lịch sử thế giới)

PHẦN II : LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XIX
Chương I :BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ – ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỶ X)
Tiết 11 – Bài 8 : Nước ta buổi đầu độc lập
Tiết 12,13 – Bài 9 : Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Chương II: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỶ XI – XII)
Tiết 14 – Bài 10 : Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Tiết 15,16 – Bài 11 : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
Tiết 17 : Ôn tập
Tiết 18 : Làm bài kiểm tra 1 tiết
Tiết 19,20 – Bài 12 : Đời sống kinh tế, văn hoá
Tiết 21 : Làm bài tập lịch sử (chương I,II)

Chương III : NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỶ XIII – XIV)
Tiết 22,23 – Bài 13 : Nước Đại Việt ở thế kỷ XIII
Tiết 24,25,26,27 – Bài 14 :Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỷ XIII)
Tiết 28,29 – Bài 15 : Sự phát triển kinh tế văn hoá thời Trần
Tiết 30,31 – Bài 16 : Sự suy sụp của nhà Trần cuuoí thế kỷ XIV
Tiết 32 – Bài 17 : Ôn tập chương II và III
Chương IV : ĐẠI VIỆT THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX THỜI LÊ SƠ
Tiết 33 – Bài 18 : Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỷ XV
Tiết 34 : Làm bài tập lịch sử (Phần chương III)
Tiết 35 – Bài 19 : Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
Tiết 36 : Ôn tập
Tiết 37 : Làm bài kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ II
Tiết 38,39 – Bài 19 : Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
Tiết 40,41,42,43 – Bài 20 : Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)
Tiết 44 – Bài 21 : Ôn tập chương IV
Tiết 45 : Làm bài tập lịch sử (Phần chương IV)
Chương V : ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI – XVIII
Tiết 46,47 – Bài 22 : Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỷ XVI – XVIII)
Tiết 48,49 – Bài 23 : Kinh tế, văn hoá thế kỷ XVI _ XVIII
Tiết 50 : Ôn tập
Tiết 51 ; Làm bài kiểm tra 1 tiết
Tiết 52 – Bài 24 : Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII
Tiết 53,54,55,56 – Bài 25 : Phong trào Tây Sơn
Tiết 57 – Bài 26 : Quang Trung xây dựng đất nước
Tiết 58 Làm bài tập lịch sử (Phần chương V)
Chương VI : VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
Tiết 59,60 – Bài 27 : Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Tiết 61,62 – Bài 28 : Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỷ XVIII - Nửa đầu thế kỷ XIX
Tiết 63 – Bài 29 : Ôn tập chương V và VI
Tiết 64 Làm bài tập lịch sử (Phần chương VI)
Tiết 65 – Bài 30 Tổng kết
Tiết 66 Ôn tập
Tiết 67 Làm bài kiểm tra học kỳ II
Tiết 68,69,70 Lịch sử địa phương
***************************

TIẾT 5 – BÀI 4 :
TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (TIẾP)
Ngày soạn : 9/9/06
Ngày dạy : 13/9/06
I, MỤC TIÊU BÀI DẠY
- Như tiết 4
II, CHUẨN BỊ
Như tiết 4
III, TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
(H) Xã hội Trung Quốc dưới thời Tần Hán như thế nào?
(H) Nêu chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Đường ? Nhận xét của em?
C. Bài
No_avatar

Lè lưỡi

 

Avatar

Nụ hôn

 
Gửi ý kiến