Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thi tìm hiểu về Đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:30' 22-02-2012
Dung lượng: 35.1 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS DƯƠNG ĐÔNG 1
THI TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
NĂM 2012
Câu 1. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?
a. Thanh niên làm theo lời Bác.
b. Tiến lên đoàn viên.
c. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.
d. Lên đàng.
Câu 2. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?
a. Văn Cao
b. Lưu Hữu Phước.
c. Hoàng Hà
d. Hoàng Hòa

Câu 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?
a. Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động
b. Tập trung dân chủ .


c. Hiệp thương dân chủ.
d. Tự nguyện, tự quản

Câu 4. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM ?

a. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.
b. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp. .


c. Ban Chấp hành Đoàn các cấp.
d. Ban Thường vụ Đoàn các cấp.

Câu 5. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?
a. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn.
b. Đại hội đoàn viên.


c. Ban Chấp hành chi đoàn.
d. Đoàn cấp trên.
Câu 6. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?
a. 3 cấp.
b. 4 cấp.
c. 5 cấp
d. 6 cấp
Câu 7. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?
a. Chi đoàn cơ sở.
b. Đoàn cơ sở
c. Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận
d. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở
Câu 8. Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?
a. 3 nhiệm vụ
b. 4 nhiệm vụ
c. 5 nhiệm vụ
d. 6 nhiệm vụ
Câu 9. Đoàn viên có mấy quyền?
a. 3 quyền
b. 4 quyền
c. 5 quyền
d. 6 quyền
Câu 10. Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?
a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976)
b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.
c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980).
d. Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên
Câu 11. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào ?
a. Ngày 1/7/2005
b. Ngày 2/7/2005
c. Ngày 1/7/2006
d. Ngày 2/7/2006
Câu 12. Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?
a. Hiệp thương
b. Biểu quyết
c. Bỏ phiếu kín
d. Tất cả đều sai
Câu 13. Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai ?
a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951
b. Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975
c. Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng tác năm 1956
d. Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976
Câu 14. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?
a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.
b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
Câu 15. Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần ?
a. 5 lần .
b. 6 lần
c. 7 lần
d. 8 lần
Câu 16. Bí thư thứ nhất Trung ương Đòan hiện nay là ai ?
a. Vũ Trọng Kim
b. Hòang Bình Quân
c. Võ Văn Thưởng
d. Nguyễn Thị Mai
Câu 17. “ Các đồng chí ngẩng cao đầu, nhằm thẳng quân thù mà bắn “ Đây là câu nói nổi tiếng của ai?
a. Lý Tự Trọng
b. Nguyễn Văn Trỗi
c. Nguyễn Viết Xuân
d. Tất cả đều sai
Câu 18. Tuổi kết nạp thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Điều lệ hiện hành là ?
a. Từ 15 tuổi -> 30 tuổi
b. Từ đủ 15 tuổi -> 30 tuổi
c. Từ 16 tuổi -> 30 tuổi
d. Từ đủ 16 tuổi -> 30 tuổi.
Câu 19. Điều lệ hiện hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm?
a. 12 chương, 45 điều
b. 12 chương, 54 điều
c. 10 chương, 35 điều
d. 11 chương, 38 điều
Câu 20. Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã trải qua mấy kỳ đại hội ?
a. 7 lần đại hội
b. 8 lần đại hội
c. 9 lần đại hội
d. 10 lần đại hội
Câu 21. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?
a. Thái Nguyên
b. Thái Bình
c. Hà Nội
d. Hà Tây
Câu 22. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?
a. Vũ Quang
b. Vũ Mão.
c. Nguyễn Lam
d. Vũ Trọng Kim
Câu 23. Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào ?
a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).
b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).
c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).
d. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).
Câu 24. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (10/1992) phát động 2 phong trào nào?
a. Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó
b. Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó
c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước
d. Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó.
Câu 25. Đoàn viên có độ tuổi từ bao nhiêu trở lên thì được xem là đoàn viên trưởng thành?
a. 27 tuổi                   
b. 28 tuổi                              
c. 29 tuổi                   
d. 30 tuổi
Câu 26. Từ năm nào Ban Bí thư Trung Ương Đảng chọn tháng 3 hằng năm làm “Tháng Thanh Niên”?
a. Năm 2001
b. Năm 2002
c. Năm 2003.                    
d. Năm 2004
Câu 27. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?
a. Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%.
b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý.
c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý
d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý
Câu 28. Mức tính nộp đoàn phí lên Đoàn cấp trên là:
a. 1/3 tổng số đoàn phí thu được
b. 2/3 tổng số đoàn phí thu được
c. 3/4 tổng số đoàn phí thu được
d. 1/2 tổng số đoàn phí thu được
Câu 29. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào ?
a. Ngày 30/10/1956
b. Ngày 19/10/1955
c. Ngày 25/10/1956
d. Ngày 4/11/1955
Câu 30. Người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng được truy tặng danh hiệu cao quý "Cảm tử quân số 1 của Thủ đô " là ai?
a. Lê Gia Định
b. Nguyễn Viết Xuân
c. Cao Xuân Quế
d. Lê Cảnh Nhượng
Câu 31. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?
a. Vũ Quang
b. Vũ Mão
c. Nguyễn Lam.
d. Vũ Trọng Kim
Câu 32. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?
a. Nguyễn Lam .
b. Vũ Quang
c. Đặng Quốc Bảo
d. Vũ Trọng Kim
Câu 33. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?
a. Hồ Đức Việt
b. Vũ Mão.
c. Đặng Quốc Bảo
d. Hà Quang Dự
Câu 34. Cho biết Đoàn viên Thanh niên Cộng Sản thuộc lớp đầu tiên do Bác Hồ kính yêu đào tạo, bồi dưỡng gồm mấy đồng chí ?
a. 6 đồng chí
b. 7 đồng chí
c. 8 đồng chí
d. 9 đồng chí
Câu 35. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?
a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam
b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương
c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
Câu 36. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày tháng năm nào?
a. 26/3/1930         
b. 26/3/1931            
c. 3/2/1903              
d. 3/2/1931
Câu 37. Đoàn ta mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ năm nào?
a. 1955         
b. 1956             
c. 1976               
d. 1986
Câu 38. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập ?
a. Đảng cộng sản Việt Nam                        
b. Hồ Chí Minh             
c. Đảng CSVN và Hồ Chí Minh            
d. Bí thư Trần Phú
Câu 39. Hằng năm trung ương Đoàn chọn tháng mấy làm ‘‘Tháng thanh niên’’ ?
a. Tháng Một                                                
b. Tháng Hai                                   
c. Tháng Ba                                    
d. Tháng Năm                       
Câu 40. Đơn vị có ít nhất mấy đoàn viên trở lên được thành lập chi Đoàn?
a. 3 đoàn viên                      
b. 5 đoàn viên          
c. 7 đoàn viên                      
d. 9 đoàn viên
CHÚC MỪNG CÁC EM ĐÃ HOÀN THÀNH BÀI THI
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓