Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap goc o tam, so do cung

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Mạnh Duy (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:38' 21-02-2012
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 222
Số lượt thích: 0 người
GÓC Ở TÂM - SỐ ĐO CUNG
Góc ở tâm là góc có đỉnh là tâm của đường tròn.
Góc này cắt đường tròn tại A và B khi đó cung AB là cung bị chắn của góc ở tâm AOB.
Ta có tính chất: số đo cung bị chắn bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.
So sánh cung: cung nào lớn hơn thì có số đo cũng lớn hơn và ngược lại.
Cung nào có góc ở tâm lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại.
BÀI TẬP
BT1: Cho (O; 5cm) và điểm M sao cho OM=10cm. Vẽ hai tiếp tuyến MA và MB. Tính góc ở tâm do hai tia OA và OB tạo ra.
BT2: Cho tam giác đều ABC, vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB tại D và AC tại E. So sánh các cung BD; DE và EC.
BT3: Cho hai đường tròn (O; R) và (O; r) với R > r. Điểm M ngoài (O; R). Qua M vẽ hai tiếp tuyến với (O; r), một cắt (O; R) tại A và B (A nằm giữa M và B); một cắt (O; R) tại C và D (C nằm giữa D và M). C/m: hai cung AB và CD bằng nhau.
BT4: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A, B. Dây AC của đường tròn (O) vuông góc với AO’; dây AD của đường tròn (O’) vuông góc với AO. So sánh các góc
BT5: Trên một đường tròn (O) có cung bằng 140o . Gọi A’. B’ lần lượt là đối xứng của A, B qua O; lấy cung nhận B’ làm điểm chính giữa; lấy cung nhận A’ làm điểm chính giữa. Tính số đo cung nhỏ
BT6: Cho hai đường tròn bằng nhau (O) , (O’) cắt nhau tại A, B. Kẻ các đường kính AOC và AO’D. Gọi E là giao điểm thứ hai của đường thẳng AC với (O’).
a) So sánh các cung nhỏ
b) Chứng minh rằng B là điểm chính giữa cung
BT7:
a) Cho đường tròn (O, R) với hai điểm A, B. Tìm quỹ tích trung điểm của các dây trên đường tròn có độ dài bằng dây AB.
b) Cho đường tròn (O, R) với hai tiếp tuyến AB, AC. Một tiếp tuyến di động của đường tròn (O) cắt các đoạn thẳng AB, AC tại các điểm tương ứng P, Q. Gọi P’, Q’ theo thứ tự là giao điểm của các đoạn thẳng OP, OQ với đường tròn (O). Chứng minh rằng cung nhỏ có số đo không đổi. Tìm quỹ tích trung điểm I của P’Q’.
BT8: Cho đường tròn (O), dây AB. Gọi M là điểm chính giữa cung Vẽ dây MC cắt dây AB tại D. Vẽ đường vuông góc với AB tại D, cắt OC tại K. là tam giác gì ?
BT9: Cho M, N, P, Q là bốn điểm tùy ý trên đường tròn (O). Các tiếp tuyến của (O) tại bốn điểm trên cắt nhau tạo thành tứ giác ABCD. Tính số đo tổng các góc ?
BT10: Cho đường tròn (O), dây AB. Trên dây AB lấy D rồi nối D với C trên đường tròn (C khác A, B; A, O, C không thẳng hàng). Các đường trung trực của AD và DC cắt nhau ở M. CMR: đường thẳng MO đi qua điểm chính giữa cung
BT11: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn, lấy điểm S sao cho SA và SB lần lượt cắt nửa đường tròn tại M và N. Gọi H là giao điểm của AN và BM. Chứng minh:
a) Tứ giác SMHN nội tiếp được trong một đường tròn.
b) SH vuông góc
 
Gửi ý kiến