Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

LETS GO 2A

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Hải
Ngày gửi: 19h:37' 18-02-2012
Dung lượng: 135.0 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
Tuần

Tên bài dạy

Số tiết
 Mục tiêu Điều chỉnh
Chuẩn kiến thức cần đạt được
Chuẩn kỹ năng cần đạt được
GD thái độ

1Unit 1. Let’s talk2
Greetings, ask about the heath
Hi. Scott. How are you?
Fine. Thank you.
Goodbye,Scott
See you laterSpeaking, listening skills


Making friends

2Unit 1. Let’s sing2

Greetings, ask about the heath
Hi. Scott. How are you?
Fine. Thank you.
Goodbye,Scott
See you laterSpeaking, listening skills


Making friends, sharing the feeling.

3Unit 1. Let’s learn2

Asking about objects (singular and plural)
What is this / that ?
It is( a pencil case)
Is this/that( a ruler)?
Yes,It is.No,It isn’tSpeaking skill


Making friends, sharing the feeling.

4Unit 1. Let’s learn2

Asking about objects (singular)
What is this / that ?
It is( a pencil case)
Is this/that( a ruler)?
Yes,It is.No,It isn’tSpeaking skill


Making friends, sharing the feeling.

5Unit 1. Let’s learn some more2

Indentifying objects.
(plural)
What are these/those?
They are (yoyos)
Arethese/those(cats)?
Yes,they are.No, they aren’t


Speaking skill


Making friends, sharing the feeling.


 Tuần

Tên bài dạy

Số tiết
 Mục tiêu Điều chỉnh
Chuẩn kiến thức cần đạt được
Chuẩn kỹ năng cần đạt được
GD thái độ

6

]

Unit 1. Let’s learn some more2
Indentifying objects.
(plural)
What are these/those?
They are (yoyos)
Are these/those(cats?
Yes,they are.
No, they aren’t.Speaking skill


Making friends


7
Unit 1. Let’s read
2
Word families
at: (cat, fat. hat)
an:( can, fan,van)
ap: (cap,lap,map)


Reading, listening skills


Making friends, sharing the feeling.

8Unit 1. Let’s listen
2
Greetings, itroducing yourself,asking someone’s heath asking about objects,identifying the objects.
(singural and plural)Listening and speaking skills


Making friends, sharing the feeling.

9Unit 2. Let’s talk.2
Asking about someone’s heath
What’s the matter?
I’m (sick)
Expressing physical states
Expressing concern
That’s too badSpeaking skill


Making friends, Take care of other’s feeling.

10Unit 2. Let’s sing.


2
Asking about someone’s heath
What’s the matter?
I’m (sick)
Expressing physical states
Expressing concern
That’s too bad


Speaking skill


Making friends, Take care of other’s feeling.Tuần

Tên bài dạy

Số tiết
 Mục tiêu Điều chỉnh
Chuẩn kiến thức cần đạt được
Chuẩn kỹ năng cần đạt được
GD thái độ

11

]

Unit 2. Let’s learn2

Askingabout else’s
name

Asking about professions
Who’s (she)?
(She’s)(MissWilson)
(She’s)(ashopkeeper)
Is(she)(a teacher)?
Yes,She is. No,She isn’t


Speaking skill

Making friends, sharing the feeling.

12Unit 2. Let’s learn

2

Asking
 
Gửi ý kiến