Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản đăng ký xây dựng chuẩn mực đạo đức của đảng viên theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyuen Xuan Hoang
Ngày gửi: 14h:49' 15-02-2012
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 2244
Số lượt thích: 0 người
Đảng cộng sản Việt Nam

Bản đăng ký
Xây dựng chuẩn mực đạo đức của đảng viên
theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí MinhKính gửi : Chi bộ số 6 Đảng bộ xã Ngũ Hùng
Họ và tên : Nguyễn Xuân Hoàng
Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ số 6 . Thuộc Đảng bộ xã Ngũ Hùng.


Thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo Tấm gương , đạo đức Hồ chí Minh của Đảng các cấp .
Thực hiện hướng dẫn xây dựng và thực hiện chuẩn mực, đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản thân đăng ký xây dựng chuẩn mực thực hiện theo đạo đức , tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể sau.

1- Chính trị tư tưởng .
Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của đảng, có nhận thức đúng đắn, có tinh thần yêu nước và kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu: “ Dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”, chống suy thoái giao động về tư tưởng Hồ Chí Minh, phai nhạt lý tưởng, không nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc để quần chúng noi theo. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực làm trái pháp luật ảnh hưởng đến phong trào của đơn vị, địa phương mình. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu chuyên quyền độc đoán, cục bộ bè phái...
2.Về đạo đức nối sống.
-Bản thân tự giác chấp hành nghiêm điều lệ và các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp. Trong sinh hoạt phát huy tính chiến đấu, phê và tự phê bình để uốn nắn sửa chữa, ngăn ngừa những lệch lạc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính tiền phong gương mẫu để xây dựng chi bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
- Là người Đảng viên bản thân luôn nêu cao phẩm chất đạo đức của người đảng viên, có lối sống trung thực, yêu thương con người, sống có nghĩa có tình, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng chí mình tiến bộ, thực hiện tiết kiệm trong các hoạt động của gia đình và nhiệm vụ tập thể giao phó, không phô trương hình thức và lãng phí tài sản của tập thể, tận tụy với công việc được giao, lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Sống giản dị, gần gũi nhân dân, hoà mình vào quần chúng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, hoạn nạn, có tinh thần đoàn kết trong cơ quan, đơn vị và nơi cư trú, được nhân dân tín nhiệm.
-Tôn trọng và nắng nghe ý kiến của nhân dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ. trong hoàn cảnh nào cũng đặt lợi ích của đảng, của tổ quốc của nhân dân lên trên hết, liêm khiết trong công việc
 
Gửi ý kiến