Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach tu chon bam sat 11-ki2- lieubk

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Luc Thi Lieu
Ngày gửi: 21h:33' 07-02-2012
Dung lượng: 13.6 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN BS TIẾNG ANH 11 HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012

Tuần
Nội dung
Bài - Units

1
Reading comprehension (The post office)
Unit 9: The post office

2
Defining and nondefining relative clause


3
Reading comprehension ( Nature in danger)
Unit 10: Nature in danger

4
Relative pronouns with prepositions


5
Reading comprehension (Sources of energy)
Unit 11: Sources of energy

6
Relative clauses replaced by participles and to infinitives


7
Reading comprehension (Sources of energy) - continued
Test

8
Reading comprehension ( The Asian games)
Unit 12: The Asian games

9
Relative clauses and omission of relative pronouns


10
Reading comprehension ( Hobbies )
Unit 13: Hobbies

11
Cleft sentences


12
Cleft sentences - continued
Test

13
Reading comprehension ( Space conquest)
Unit 15: Space conquest

14
Could / be able to
Tag questions


15
Reading comprehension (The wonders of the world)
Unit 16: The wonders of the world

16
It is said that…
People say that…


17
Revision


Người lên kế hoạch:
Lục Thị Liễu
 
Gửi ý kiến