Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an HDNG len lop 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Hạnh
Ngày gửi: 15h:05' 03-02-2012
Dung lượng: 242.0 KB
Số lượt tải: 192
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:………………….
Ngày dạy:.............................

Tuần 2 Tháng 9 chủ điểm: Truyền thống nhà trường
Hoạt động 1: Bầu cán bộ lớp
I. Yêu cầu giáo dục :
- Nhận thức vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
- Biết lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác lớp.
II. Nội dung và hình thức hoạt động.
Nội dung
Tổng kết hoạt động của cán bộ lớp sau một năm học.
Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới.
Hình thức hoạt động:
Nghe báo cáo và thảo luận.
Bầu bằng phiếu hoặc biểu quyết.
III. Chuẩn bị hoạt động:
a.Phương tiện:
Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học vừa qua.
Phiếu bầu
Một số tiết mục văn nghệ.
b.Tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm và cán bộ lớp hội ý.
Phân công kiểm phiếu, văn nghệ, trang trí.
IV. Tiến hành hoạt động:

Hoạt động của GV& CB lớp
Hoạt động của HS
Và nội dung ghi bảng

Hoạt đông 1: Lớp phó văn thể bắt bài hát tập thể : Vui bước tới trường
-Lớp trưởng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, người điều khiển.

Hát tập thể.Vỗ tay sau lời giới thiệu của lớp trưởng


Hoạt động 2:
- Lớp phó học tập báo cáo hoạt động trong năm qua và phương hướng hoạt động năm lớp 8.
-Lớp phó lao động treo bảng đồ cơ cấu tổ chức lớp và nhiệm vụ.
Hoạt động 3 : Bầu cán sự lớp
Lớp trưởng : Học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, có năng lực.
Lớp phó học tập : Học lực giỏi, tháo vát, nhiệt tình.
Lớp phó văn thể: Lớp đề cử 1 trong 2 bạn hát hay
Lớp phó lao động : Lớp đề cử 2 bạn.Trong hai bạn ta chọn 1 bạn ngoan, học giỏi, có ý thức hơn.
Bầu tổ trưởng, tổ phó:
Tổ 1 : Tổ trưởng : …………
Tổ phó : …………
Tổ 2 : Tổ trưởng : …………
Tổ phó : …………
Tổ 3 : Tổ trưởng : …………
Tổ phó : …………
Tổ 4 : Tổ trưởng : …………
Tổ phó : …………
Tổ trưởng: phụ trách chung tình hình kỉ luật, nề nếp của tổ.
Tổ phó : theo dõi nề nếp, tình hình học tập của tổ báo cáo cho lớp phó học tập.
Hoạt động 4 : GVCN công bố kết quả và giao nhiệm vụ.

Lớp nghe và thảo luậnLớp thảo luận và biểu quyết. GVCN ghi tên các cán bộ lớp mới.Lớp nhất trí bầu bạn…( vỗ tay)

V. Kết thúc hoạt động :
Thư kí đọc biên bản.

Hoạt động 2: trao đổi về vị trí nhiệm vụ
của người học sinh lớp 8
I. Yêu cầu giáo dục :
- Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
- Tự giác, quyết tâm cao trong học tập
- Biết giúp đỡ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
II. Yêu cầu và hình thức hoạt động:
1) Nội dung :
- Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8 và những nhiệm vụ của năm học này.
- Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
2) Hình thức hoạt động:
- Trao đổi, thảo luận, trả lời phiếu học tập.
III. Chuẩn bị các hoạt động:
1. Phương tiện :
- Một số câu hỏi thảo luận.
- Phiếu làm việc cá nhân.
- 4 giấy khổ lớn, 4 bút dạ.
- Tiết mục văn nghệ về chủ đề bạn bè, trường lớp, thầy cô.
2. Tổ chức :
- Thốngnhất chương trình, hình thức và kế hoạch hoạt động giữa GVCN và cán bộ lớp.
- Phân công chuẩn bị phương tiện.
- Người điều khiển.
- Chuẩn bị văn nghệ.
IV. Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của GV& CB lớp

Hoạt động của HS và
Nội dung ghi bảng


Hát tập thể.


Trao đổi thảo luận theo tổ, thư kí tổ ghi kết quả thảo luận lên giấy.
Câu 1 : Tổ 1 & 2
Câu 2 : Tổ 3 &4
Đại diện từng tổ lên trình bày kết quả thảo luận, các tổ còn lại bổ sung
 
Gửi ý kiến