Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án sinh học lớp 12 trọn bộ rất hay 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu Tầm
Người gửi: Nguyễn Quốc Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:27' 16-01-2012
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 7318
Số lượt thích: 1 người (Trần Hồng Vy)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT
SINH HỌC 12 CƠ BẢN

TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY

01
*


01
Ôn tập phần di truyền học
PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

02
02
03
Bài 2: Phiên mã và dịch mã
Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

03
04
05
Bài 4: Đột biến gen
Bài 5: NST và đột biến cấu trúc NST

04
06
07
Bài 6: Đột biến số lượng NST
Bài 7: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng NST

05
*

08
Luyện tập
Chương II: Tính qui luật của hiện tượng di truyền
Bài 8: Qui luật Menđen: Qui luật phân li

06
09
10
Bài 9: Qui luật Menđen: Qui luật phân li độc lập
Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

07
11
12
Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
Bài 12: Di truyền liên kết với giới tình và di truyền ngoài nhân

08
13
14
Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
Bài 14: Thực hành Lai giống

09
15
16
Bài 15: Ôn tập chương II
Kiểm tra 1 tiết

10

17
18
Chương III: Di truyền học quần thể
Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể.
Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể(tt)

11

19
20
Chương IV: Ứng dụng di truyền học
Bài tập di truyền học quần thể.
Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

12
21
22
Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

13
23

24
Chương V: Di truyền học người
Bài 21: Di truyền y học
Bài 22: Bảo vệ vốn gen loài người và một số vấn đề XH của di truyền y học.


14
*
25
Luyện tập
Bài 23: Ôn tập phần di truyền học


15


26
27
PHẦN SÁU: TIẾN HÓA
Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đăcuyn

16
28
29
Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại(tt)

17
*
30
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I

18
31
32
Bài 28: Loài
Bài 29: Quá trình hình thành loài

19
33

34
Bài 30: Quá trình hình thành loài ( tt )
Chương II: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
Bài 32: Nguồn gốc sự sống

20
35
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

21
36
Bài 34: Sự phát sinh loài người

22
37
Kiểm tra 1 tiết

23


38
PHẦN VII: SINH THÁI HỌC
Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật
Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

24
39
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

25
40
Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

26
41
Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật ( tt )

27
42
Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

28

43
Chương II: Quần xã sinh vật
Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã

29
44
Bài 41: Diễn thế sinh thái

30

45
Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Bài 42: Hệ sinh thái

31
46
Bài 43: Trao đổi chất trong hệ sinh thái

32
47
Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

33
48
Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

34
49
Ôn tập phần sinh thái và tiến hóa

35
50
Kiểm tra học kì II

36
51
Bài 46: Thực hành Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

37

No_avatar

e cảm ơn ạ!

 

 
Gửi ý kiến