Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KÉ HOẠCH HƯỚNG DẪN TẬP SỰ 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Quý Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:15' 11-01-2012
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 2248
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TAM ĐƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTDTBTTHCS BẢN HON Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản Hon, ngày 01 tháng 10 năm 2011

KẾ HOẠCH
HƯỚNG DẪN TẬP SỰ
Năm Học: 2011-2012

Kính gửi: - Hiệu Trưởng trường PTDTBT THCS Bản Hon
- Hiệu Trưởng trường PTDTBT THCS Khun Há
Thực hiện theo công văn số 455/HD- PGD&ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2011 của phòng GD&ĐT Tam Đường V/v hướng dẫn viên chức trong thời gian thử việc năm học 2011- 2012. cá nhân tôi xây dựng kế hoạch hướng dẫn tập sự cho đ/c Nguyễn Thị Hương chuyên môn: CĐSP Văn cụ thể như sau:
A . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
GV hướng dẫn: Nông Quý Hương
Chuyên môn: Đại Học sư phạm Văn
Chức vụ: P.Hiệu Trưởng
Đơn vị: Trường PTDTBT THCS Bản Hon - Tam Đường- Lai Châu.
Người được hướng dẫn: Nguyễn Thị Hương
Chuyên môn: CĐSP Văn
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường PTDTBT THCS Khun Há - Tam Đường- Lai Châu.
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Phòng GD& ĐT Tam Đường, của BGH Trường PTDTBT THCS Bản Hon THCS và Trường PTDTBT THCS Khun Há v/v giúp đỡ giáo viên mới ra trường trong công tác.
2. Khó khăn:
- Giáo viên hướng dẫn và giáo viên tập sự không cùng công tác trong cùng đơn vị nên việc giúp đỡ gặp nhiều khó khăn.
- Người hướng dẫn giáo viên tập sự không trực tiếp giảng dạy nên không có điều kiện cho GV tập sự dự giờ người hướng dẫn để học hỏi phương pháp kinh nghiệm thực tế vì vậy sự giúp đỡ còn nhiều hạn chế.
3. Cơ hội:
- Giáo viên hướng dẫn và giáo viên tập sự cùng phân môn nên có điều kiện trao đổi, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ. phương pháp dạy và học…
4 Thách thức:
Người hướng dẫn thường xuyên đi công tác ít có thời gian dự giờ và kiểm tra hồ sơ GV tập sự.
B. MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ- GIẢI PHÁP :
+ MỤC TIÊU:
- Sau 12 tháng tập sự giáo viên tập sự nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nội quy, quy chế của đơn vị; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ngạch sẽ được bổ nhiệm theo các nội dung thử việc quy định.
- Nắm được phương pháp dạy học, biết cách thiết kế bài giảng, có nghiệp vụ sư phạm.
+ NHIỆM VỤ:
- Người hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn GV tập sự về phương pháp dạy đặc trưng của bộ môn, nắm vững tiến trình lên lớp, các nhiệm vụ của người giáo viên theo điều lệ THCS , có nghiệp vụ sư phạm giải quyết tốt các tình huống
- Hướng dẫn đ/c Hương làm hồ sơ chuyên môn, hồ sơ chủ nhiệm (nếu có) và các loại hồ sơ khác.
- Đề xuất với BGH trường PTDTBT THCS Khun Há các giải pháp để giúp đỡ tập sự cho đ/c Hương.
+ GIẢI PHÁP:
-Người hướng dẫn xây dựng kế hoạch hướng dẫn tập sự chi tiết cụ thể gửi tới BGH 2 đơn vị trường phê duyệt.
-Xây dựng lịch dự giờ cụ thể từng tuần, từng tháng
-Trực tiếp dự giờ tại đơn vị trường của GV tập sự, tạo điều kiện cho giáo viên tập sự dự giờ tại đơn vị trường người hướng dẫn.
- Bồi dưỡng cho GV tập sự nội dung bồi dưỡng hè năm 2011.
C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ :
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HÀNG THÁNG
(Thời gian: Từ ngày 01/10/2011 đến 01/10/ 2012)
Tháng
Công việc trọng tâm trong tháng

10
- Tìm hiểu đặc điểm của GV tập sự.
- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn tập sự.
- Hướng dẫn và duyệt mẫu thiết kế bài giảng trước khi GV tập sự giảng dạy.
- Kiểm tra hồ sơ giáo án đ/c Hương 2 lần.
- Tiến hành rút kinh nghiệm về hồ sơ giáo án sau khi kiểm tra.
- Đưa ra một số cách thức, hướng đi cho các dạng bài.
- Yêu cầu đ/c Hương dự giờ thăm lớp một số đồng nghiệp trong trường để học hỏi thêm kinh nghiệm về phương pháp dạy học.

11

- Hướng dẫn và duyệt thiết kế bài giảng trước khi GV tập sự giảng dạy
- kiểm tra hồ sơ giáo án đ/c Hương 1 lần.
- Tiến hành rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy và hồ sơ giáo án khi kiểm tra.
- Yêu cầu đ/c Hương dự giờ thăm lớp một số đồng nghiệp trong trường để học hỏi thêm kinh nghiệm về phương pháp dạy học

12

- Hướng dẫn và duyệt
 
Gửi ý kiến