Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TU CHON Toan 9 20112012.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hom Si Dinh
Ngày gửi: 06h:53' 17-12-2011
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 1374
Số lượt thích: 0 ngườiTRƯỜNG THCS NGUYỂN ĐÌNH CHIỂU


Tài liệu
TỰ CHỌN
MÔN TOÁN 9

Năm học 2011 - 2012

Tháng 9/2011CHỦ ĐỀ 1: TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA BIẾN ĐỂ BIẾN THỨC
DƯỚI DẤU CĂN CÓ NGHĨA.VẬN DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC 
ĐỂ LÀM TOÁN
TIẾT 1, 2: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC 
A. Mục tiêu:
- Học sinh biết xác định điều kiện của biến để có nghĩa
- Vận dụng hằng đẳng thức để rút gọn.
B. Tiến trình dạy học:
Bài mới:
GV
GB

Tiết 1:
GV đưa đề bài lên bảng phụ

GV gọi HS thực hiện

GV gọi HS nhận xét và chốt bài

? Bài b thuộc dạng toán nào

GV gọi HS thực hiện

?Em có NX gì về mẫu của biểu thức dưới dấu căn
GV gọi HS thực hiện

GV đưa đề bài lên bảng phụ


?Để tìm đk của x ta làm như thế nào

GV goi HS thực hiện

GV gọi HS thực hiện
câu b


GV gọi HS thực hiện
câu c
GV gọi HS thực hiện
câu d
GV gọi HS NX và chốt bài
Tiết 2:
GV đưa đề bài lên bảng phụ

GV gọi HS thực hiện

GV gọi HS NX
GV gọi HS thực hiện
GV gọi HS thực hiện ý b
GV gọi HS NX
Bài 1: Tìm x để căn thức sau có nghĩa.
a. ; b. ; c. 
Giải:
a. có nghĩa khi và chie khi - 2x + 3 0
 - 2x x 
Vậy x thì có nghĩa
b. có nghĩa khi và chỉ khi 
Do 4 > 0 nên khi và chỉ khi x + 3 > 0
 x > - 3
c. NX: x2 nên x2 + 6 > 0 
Vậy không tồn tại x để có nghĩa.
Bài 2: Tìm x biết
a. ;b.
c.;d.
Giải:a. 
Ta có: ( (1)
Ta xét hai trường hợp
- Khi 3x 0 điêu kện ta có PT
3x = 2x + 1 (thoả mãn đk)
x = 1 là nghiệm của PT (1)
- Khi 3x < 0 Ta có PT
- 3x = 2x + 1- 5x = 1 (thoả mãn đk)
x = 0,2 là nghiệm của PT (1)
Vậy PT có hai nghiệm:;x1 = 1; x2 = 0,2
b. 
Ta có: 
Khi đó: (2)
Xét hai trường hợp
- Khi x + 3 0 x + 3 = 3x - 1
 2x = 4 x = 2 > 0
 nên x = 2 là nghiệm của (2)
- Khi x + 3 < 0 - x - 3 = 3x - 1
 x = - 0,5 (không thoả mãn đk)
nên x = - 0,5 không phải là nghiệm của (2)
Vậy phương trình có 1 nghiệm x = 2.
c. 
Vì 
Ta có PT (3)
Ta xét hai trường hợp
- Khi 1 - 2x 1 - 2x = 5 x = - 2
x = - 2 là nghiêm của PT (3)
- Khi 1 - 2x < 0 (đk x > 0,5)
 2x - 1 = 5 x = 3 (thoả mãn đk)
Vậy x = 3 là nghiệm của (3)
Vậy PT có hai nghiệm x1 = - 2; x2 = 3
d. 
Ta có: = ( hay x2 = 7
x1 = ; x2 = 
Vậy PT có hai nghiệm x1 = ; x2 = 
Bài 3: Rút gọn các biểu thức sau.
a. ; b. ; c. 
Giải:a. = 
Do nên = 
b. = = ()
c. = ()
Bài 4: Rút gọn phân thức
a. (x ) = 
b. = 

C. Hướng dẫn học ở nhà:
- Xem lại các bài đã chữa
CHỦ ĐỀ 2: VẬN DỤNG CÁC HỆ THỨC TRONG TAM GIÁC VUÔNG ĐỂ GIẢI BÀI TẬP
TIẾT 3;
 
Gửi ý kiến