Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Violypic

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Tú
Ngày gửi: 09h:55' 05-12-2011
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
Vòng 1
BÀI THI SỐ 1
Xóa các ô có giá trị liên tiếp tăng dầnBÀI THI SỐ 2
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Tổng số đo các góc trong của một tứ giác bằng

Câu 2: Với mọi thì bằng:

Câu 3:Giá trị của thỏa mãn là

Câu 4: Nếu thì bằng:

Câu 5: Giá trị của biểu thức tại và là
102,25 97,75 102,25 97,75
Câu 6: Trong một tứ giác, tổng hai đường chéo
bằng tổng hai cạnh đối lớn hơn tổng hai cạnh đối
nhỏ hơn tổng hai cạnh đối nhỏ hơn nửa chu vi
Câu 7: Tích bằng:
Một kết quả khác
Câu 8: Tổng các góc ngoài của một tứ giác (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài) là

Câu 9: Nếu thì tập các giá trị thỏa mãn là:
Một kết quả khác
Câu 10: Cho hình thang vuông ABCD có , AB = BC, CD = 2BC. Nếu AB = 5cm thì chu vi hình thang bằng:
20cm 25cm cm cm
BÀI THI SỐ 3
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Giá trị của thỏa mãn là .
Câu 2: Với  thì giá trị của biểu thức bằng .
Câu 3: Giá trị của biểu thức  tại và  là .
Câu 4: Ba số tự nhiên liên tiếp mà tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số cuối 14 đơn vị là (Viết ba số tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”).
Câu 5: Số giá trị của thỏa mãn là .
Câu 6: Giá trị của thỏa mãn là .
Câu 7: Các góc A, B, C, D của tứ giác ABCD tỉ lệ với các số 1, 2, 3, 4. Như vậy = .
Câu 8: Tứ giác ABCD có số đo các góc A, B, C, D tương ứng tỉ lệ với 1; 2; 3; 4. Số đo góc ngoài tại đỉnh B là .
Câu 9: Hình thang ABCD có , AB = AD = 10cm, CD = 20cm. Góc ABC có số đo là .
Câu 10: Với mọi tứ giác ABCD ta đều có: AC + BD AB + CD
BÀI THI SỐ 3
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Ba số tự nhiên liên tiếp mà tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số cuối 14 đơn vị là Viết ba số tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”).
Câu 2: Giá trị của biểu thức tại và là
Câu 3: Trong khai triển của , hệ số của bằng
Câu 4: Với thì giá trị của biểu thức bằng
Câu 5: Hình thang ABCD có AB // CD, . Khi đó
Câu 6: Kết quả của phép tính là
Câu 7: Tứ giác ABCD có . Các đường phân giác của góc ngoài tại các đỉnh C và D cắt nhau ở E. Góc CED có số đo là
Câu 8: Các góc A, B, C, D của tứ giác ABCD tỉ lệ với các số 1, 2, 3, 4. Như vậy =
Câu 9: Hình thang ABCD có , AB = AD = 10cm, CD = 20cm. Góc ABC có số đo là
Câu 10: Hình thang vuông có các cạnh đáy bằng 10cm và 17cm, chiều cao bằng 24cm thì có chu vi bằng cm.

Vòng 2
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Cho tam giác ABC cân tại A.Trên các cạnh bên AB,AC lấy theo thứ tự các điểmD và E sao cho AD=AE.Biết .Các góc của tứ giác BDEC là:
Câu 2:Thực hiện phép tính ta được

Câu 3:Giá trị của biểu thức tại là:
40 142 138 142
Câu 4:Rút gọn biểu thức ta được
 
Gửi ý kiến