Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản xét luân chuyền CB - GV

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Văn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:06' 01-12-2011
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 1752
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT SÔNG MÃ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mường Cai, ngày 30 tháng 11 năm 2011BIÊN BẢN
V/v xét chuyển vùng, chuyển trường và luân chuyển CB-GV
Năm học 2011 -2012


I. Thời gian, địa điểm:
Thời gian: 14 giờ 45 phút ngày 30 tháng 11 năm 2011
Địa điểm: Tại phòng Hội đồng Trường Tiểu học Mường Cai xã Mường Cai.
II. Thành phần:
1. Ông: Vì Ngọc Đức ; Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng.
2. Ông: Lương Văn Thanh ; P. Hiệu trưởng - thành viên.
3. Ông: Tòng Văn Ngọc ; P. Hiệu trưởng - thành viên.
4. Ông: Vũ Văn Cường ; Chủ tịch Công đoàn thành viên.
5. Bà : Nguyễn Thị Thu Huyền ; Thanh tra nhân dân – thành viên
6. Ông: Trần văn Huy ; Bí thư Đoàn – thành viên
7. Ông: Vì Văn Lanh ; Thư ký hội đồng - Thư ký.
III. Nội dung:
1. Đ/c: Vì Ngọc Đức tuyên bố lý do và phân công nhiệm vụ các thành viên trong
Hội đồng.
2. Đ/c thư ký Hội đồng: thông qua trước Hội đồng những văn bản có liên quan:
- Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của phòng UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- Công văn hướng dẫn số 665/GDĐT ngày 21/11/2011 V/v hướng dẫn luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên năm học 2011 – 2012;
- Đơn xin chuyển trường của cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2011 – 2012.
3. Hội đồng tiến hành xét:
- Căn cứ vào đơn xin chuyển trường của cán bộ quản lý, giáo viên rà soát kiểm tra lại số năm công tác tại các vùng của từng đồng chí;
- Xem xét lại kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao từng năm của cán bộ quản lý, giáo viên có nguyện vọng
Thực hiện nhiệm vụ được giao trong những năm học qua:
1. Đ/c: Nguyễn Thị Hương đã công tác tại trường được 11 năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội quy quy chế của ngành, của trường đề ra; Không mắc phải các tệ nạn xã hội.
2. Đ/c: Nguyễn Thị Hướng đã vào công tác tại trường được 03 năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội quy quy chế của ngành, của trường đề ra; Không mắc phải các tệ nạn xã hội.
Hội đồng xét luân chuyển của trường Tiểu học Mường Cai xét thấy 02 đồng chí đã hoàn thành kế hoạch luân chuyển theo quy định.
Vậy kính mong các cấp có thẩm quyền xem xét luân chuyển 02 đồng chí về công tác tại vùng thuận lợi theo nguyện vọng của cá nhân đồng chí.
Biên bản được thông qua trước Hội đồng nhất trí 100% và kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút cùng ngày./.

CHỦ TOẠ
ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN
THƯ KÍ

Vì Ngọc Đức

Vũ Văn Cường
Vì Văn Lanh 
Gửi ý kiến