Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bồi dưỡng thường xuyên ngữ văn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Ngọc Đích
Ngày gửi: 10h:05' 24-10-2011
Dung lượng: 194.4 KB
Số lượt tải: 533
Số lượt thích: 0 người
Bài 1:
Giới thiệu chương trình bồi dưỡng thường xuyên
chu kỳ III (2004 – 2007) cho giáo viên ngữ văn thcs

I/ Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên ngữ văn THCS.
1. Mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên đã đáp ứng nhu cầu đổi mới, tạo điều kiện cho giáo viên dạy tốt chương trình SGK Ngữ văn THCS mới vì:
Bám sát những thay đổi về mục tiêu, nội dung, phương pháp của chương trình SGK Ngữ văn.
Tập trung bồi dưỡng các kỹ năng dạy học theo phương pháp tích cực.
Đổi mới cách đánh giá học sinh.
Bồi dưỡng phương pháp tự học, hợp tác trong nhóm chuyên môn và biết tự đánh giá kết quả của đồng nghiệp và học sinh để tự điều chỉnh quá trình tự học.
2. Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Ngữ văn đã phù hợp với nội dung yêu cầu và mong muốn của cá nhân tôi. Tôi không đề nghị bổ sung gì. Tuy vậy, vấn đề khai thác kênh hình còn nhiều bất cập, không thống nhất quan điểm giữa các giáo viên. Do đó, đề nghị các nhà biên soạn sách cần có tài liệu hướng dẫn cách sử dụng các kênh hình trong SGK về các mặt sau:
Sử dụng vào thời điểm nào?
Sử dụng như thế nào?
Sử dụng nhằm mục đích gì?
* Mục tiêu tôi thấy khó thực hiện, cần thảo luận trong nhóm là:
Lập hồ sơ lưu giữ, theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh.
II – Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu trúc chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên Ngữ văn THCS.
1. Sơ đồ cấu trúc chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III được tóm tắt như sau:

2. Nhận xét cấu trúc của chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III:
Cấu trúc chương trình thể hiện tính toàn diện (Bao gồm cả bồi dưỡng lý luận nhận thức về chính trị, xã hội chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật, bám sát đổi mới chương trình và SGK môn Ngữ văn THCS và linh hoạt có tính nhu cầu của địa phương ).

III - Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung chương trình bồi dưỡng thường xuyên phần chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên viên Ngữ văn THCS.
Nội dung phần chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III rất bổ ích và thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu dạy chương trình và SGK Ngữ văn THCS mới vì nội dung các bài những vấn đề cụ thể, gắn với yêu cầu thực hiện chương trình và SGK Ngữ văn THCS. Nội dung đã thể hiện tích tích cực cao, kết hợp giữa kiến thức khoa học và phương pháp dạy bộ môn.
IV - Hoạt động 4: Tìm hiểu hình hức học tập.
1. Các hình thức tự học phù hợp trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên:
TT
Hình thức học tập được sử dụng trong bồi dưỡng thường xuyên
Phù hợp
Không phù hợp


Tư liệu có tài liệu và phương tiện hỗ trợ.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓