Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án hình 6 theo chuẩn KTKN từ tiết 12 đến tiết 14

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Chung Dũng
Ngày gửi: 18h:04' 25-11-2011
Dung lượng: 127.5 KB
Số lượt tải: 207
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 8/ 11/ 2011 Ngày giảng: /11/ 2011

Tiết 12. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:
Hiểu trung điểm của đoạn thẳng là gì ?
2. Kỹ năng:
- Biết vẽ trung điêm của một đoạn thẳng
- Nhận biết được một điểm là trung điểm của đoạn thẳng, tính độ dài đoạn thẳng.
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi đo, vẽ, gấp giấy.

II/ Đồ dùng:
- GV: Thước thẳng, com pa, sợi dây, thanh gỗ
- HS: Thước thẳng, com pa, sợi dây, thanh gỗ, 1 manh giấy

III/ Phương pháp: - Thông báo, suy luận, quan sát, phân tích.
- Kĩ thuật tư duy, động não

IV/ Tiến trình lên lớp.
1.Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh
2.Khởi động mở bài: (3 phút)
- Kiểm tra: Khi nào thì AM+ MB = AB ?
- HS trả lời
- GV đánh giá, nhận xét.
3. Các hoạt động
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng

3. 1 Hoạt động1: Tìm hiểu trung điểm của đoạn thẳng
a. Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là trung điểm của đoạn thẳng.
b. Thời gian: 15 ph
c. Đồ dùng: Thước, bảng phụ trình bày sẵn nội dung cảu ví dụ
d. Tiến hành:


- GV đưa ra hình vẽ

- Yêu cầu HS đo: AM = ?
MB = ?
So sánh AM và MB
? Nhận xét gì về vị trí của điểm M đối với A, B
- GV M là trung điểm của đoạn thẳng AB

? M là trung điểm của doạn thẳng AB khi nào

? Nêu hệ thức

- GV chuẩn hóa kiển thức.

- HS quan sát hình vẽ

- HS đo: AM = 2cm
MB = 2cm
=> AM = MB
Điểm M nằm giữa A, B và M cách đều A, B
- HS lắng nghe


+ M là trung điểm của đoạn thảng AB khi:
+ M nằm giữa A, B
+ M cách đều A, B
AM + MB = AB
AM = MB
1. Trung điểm của đoạn thẳng

a) Ví dụ:b) Định nghĩa: M là trung điểm của AB
<=> AM + MB = AB
AM = MB


3.2Hoạt động 3.2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng
a. Mục tiêu: HS biết vẽ trung điểm của đoạn thẳng bằng thước và com pa
b. Thời gian: 15 ph
c. Đồ dùng: Thước, com pa
d. Tiến hành:


- GV đưa ra ví dụ
? Vẽ trung điểm M ta làm thế nào

- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện
- GV giới thiệu cách gấp giấy

- Yêu cầu HS làm phần ?

- HS theo dõi
Vẽ AB = 6 cm
Tính AM = 6 : 2 = 3cm
Vẽ M thuộc tia AB sao cho AM = 3cm
- 1 HS lên bảng thực hiện
- HS quan sát và làm theo

- HS làm phần ?
2. Vẽ trung điểm của một đoạn thẳng
- Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm
- Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB
3 cm

6 cm

?

3. 3Hoạt động 3. Củng cố - luyện tập
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức vào giải bài tập.
b. Thời gian: 10 ph
c. Đồ dùng: Thước, com pa
d. Tiến hành:


- Yêu cầu HS làm bài 60/125


? Bài tập cho biết gì
? Nêu cách giải bài tập 60


- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện. GV đánh giá và nhận xét

- Yêu cầu HS làm bài 61

- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện
? Hai tia Ox cà Ox` đối nhau phải thoả mãn điều kiện gì

- GV chuẩn hóa kiến thức

- HS làm bài tập 60
Biết: OA = 2 cm
OB = 4 cm
Yêu cầu:
+ A có nằm giữa O, B không
+ So sánh OA và OB
+ A có là trung điểm của OB không
+ Tính OB.
+ So sánh OA và AB

- 1 HS lên bảng thực hiện, các HS cùng giải và nhận xét


- HS làm bài 61

- 1 HS lên bảng thực hiện

Hai tia Ox và Ox` đối nhau
+
 
Gửi ý kiến