Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án hóa học lớp 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Ngọc Hà
Ngày gửi: 13h:49' 10-03-2009
Dung lượng: 282.0 KB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người
BÀI 38 :
AXETILEN.

I/- Mục tiêu bài học:
Kiến thức:
Học sinh cần biết:
Công thức cấu tạo, tính chất của axetilen.
Khái niệm và đặc điểm của liên kết ba.
Củng cố kiến thức về hidrôcacbon cho HS.
Một số ứng dụng của Axetilen.
Kỹ năng :
Rèn cho học sinh kỹ năng nhận biết,dự đoán tính chất và viết phương trình hoá học, dự vào thành phần cấu tạo.
II/- Chuẩn bị :
GV :
Mô hình phân tử, hình ảnh ứng dụng của axetilen.
PP :
Quan sát, nhận xét, thảo luận làm bài tập, trả lời câu hỏi.
HS :
Chuẩn bị trước bài học ở nhà,xem kỹ nội dung, hệ thống phương trình phản ứng.
III/- Tiến trình lên lớp :
Ổn định tổ chức.
Kiểm tra bài: (05’ ).
Thời gan
Nội dung

06’
Viết phương trình hoá học về phản ứng: cháy, cộng của C2H4 ?

Giới thiệu bài.(1’ ).
Hoạt động dạy học.
Hoạt động Thầy
Hoạt động Trò
Nội dung

* Hoạt động 1: Tính chất vật lý, cấu tạo phân tử của Axetilen. (10’)

1.1:Tính chất vật lý: ( 05’)CTPT : C2H2 . PTK : 26 đvC


- Axetilen là chất khí, không maù, mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

Cho HS đọc thông tin nêu:
- CTPT, PTK của axetilen?
- Tính chất vật lý của axetilen ?
Nhận xét,bổ sung.
Đọc thông tin sgk, lắng nghe và trả lời câu hỏi.
Nhận xét, bổ sung.
Kết luận.


1.2:Cấu tạo phân tử: ( 05’)
H – C C – H . CH CH.


- Trong phân tử có liên kết ba, kém bền, dể bứt ra trong phản ứng hoá học.


 HS quan sát mô hình cấu tạo phân tử axetilen. - Hãy nhận xét về mối liên kết trong phân tử?
Bổ sung thêm.
Quan sát mô hình kết hợp thông tin,
Trả lời câu hỏi.
Nhận xét, bổ sung.


* Hoạt động 2: Tính chất hoá học của Axetilen. (16’)

Cho HS :- Dự đoán tính chất hoá học của Axetilen?
Bổ sung.
 Lắng nghe,
Trả lời câu hỏi.
Nhận xét, bổ sung.


2.1: Phản ứng cháy : ( 04’)


- Axetilen cháy toả nhiều nhiệt, làm nhiên liệu đốt.

C2H2 + O2 2CO2 + H2O


Nêu vấn đề cho HS trả lời:
- Sản phẩm cháy của Axetilen ?
- Viết phương trình phản ứng ?

Quan sát , kết hợp thông tin sgk trả lời .
Viết phương trình phản ứng.
Nhận xét, bổ sung.


2.2: Phản ứng cộng với dd nước Brôm : (06’)


- Axetilen làm mất màu dung dịch nước Brôm, phản ứng qua 2 giai đoạn.

- Giai đoạn 1:- Giai đoạn 2:
Cho HS quan sát thí nghiệm h 4.11.
- Hãy nhận xét hiện tượng hoá học xãy ra?
- Viết phương trình hoá học?
Bổ sung thêm (C2H2 làm mất màu dd nước Brôm chậm hơn C2H4 5 lần.

Quan sát thí nghiệm.

Nhận xét hiện tượng.
Viết phương trình phản ứng.

Nhận xét, bổ sung.


2.3: Phản ứng cộng với hidrô: (04’)

Cho HS quan sát sơ đồ phản ứng cộng của Axetilen với Hidrô.
- Hãy nhận xét phản ứng?

Quan sát sơ đồ phản ứng.
C2H2 + H2 .
C2H2 +2H2 .
Xúc tác Ni, to.
Nhận xét.


* Hoạt động 3 : Ứng dụng của Axetilen . (05’)

Cho HS quan sát sơ đồ, kết hợp thônh tin.
- Hãy nêu: ứng dụng của Axetilen?
Đọc thông tin thảo luận nội dung.
Trình bày, nhận xét.


- Làm nguyên liệu đèn xì.
- Sản xuất cao su buna,…
- Điều chế nhựa PVC, Axit Axetic,..

* Hoạt động 4 : Điều chế Axetilen . (04’)

Cho HS quan sát phản ứng đất đèn tác dụng với nước.
Cung cấp thêmcho HS phản ứng từ Mêtan.
Quan sát, nhận xét.
Viết phản ứng.
Lắng nghe.
Quan sát.

- Từ canxicacbua (CaC2) tạo thành C2H2 .
 
Gửi ý kiến