Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kiem tra 1 tiet mon cong nghe 11 hk 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lệ
Ngày gửi: 21h:00' 15-10-2011
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
LỚP : ……………………. KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN KTCN KHỐI 11.

HỌ & TÊN: ………………………………………………………………………..

ĐIỂMLỜI PHÊ


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


01. ; / = ~ 06. ; / = ~ 11. ; / = ~ 16. ; / = ~

02. ; / = ~ 07. ; / = ~ 12. ; / = ~ 17. ; / = ~

03. ; / = ~ 08. ; / = ~ 13. ; / = ~ 18. ; / = ~

04. ; / = ~ 09. ; / = ~ 14. ; / = ~ 19. ; / = ~

05. ; / = ~ 10. ; / = ~ 15. ; / = ~ 20. ; / = ~


Nội dung đề số : 001
1. Hình chiếu bằng của PPCG3 cho biết chiếu nào của vật thể:
A. Cao và rộng B. Dài và cao C. Rộng và dài D. Rộng và chu vi
2. Muốn ghi kích thước phải có
A. Chữ số kích thước B. Đường kích thước
C. Đường kích thước, đường gióng kích thước, chữ số kích thước
D. Đường gióng kích thước, chữ số kích thước
3. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có góc trục đo là:
A.  B. 
C.  D. 
4. Phương pháp chiếu góc thứ ba khác phương pháp chiếu góc thứ nhất ở chổ:
A. Mặt phẳng hình chiếu B. Hướng nhìn C. Sự bố trí các hình chiếu D. Hướng chiếu
5. Phương pháp chiếu góc thứ nhất khác phương pháp chiếu góc thứ ba ở chổ:
A. Hướng nhìn B. Mặt phẳng hình chiếu C. Hướng chiếu D. Cách đặt mặt phẳng chiếu
6. Tỉ lệ 1: 2 là tỉ lệ gì ?.
A. Nguyên hình. B. Nâng cao. C. Thu nhỏ D. Phóng to
7. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:
A. Phương chiếu l không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu.
B. Phương chiếu l vuông góc với mặt phẳng hình chiếu
C. p = q = r = 0,5. D. Ba hệ số biến dạng khác nhau
8. Các khổ giấy chính được lập ra từ khổ:
A. A1 B. A3 C. A0 D. A2
9. Kích thước theo TCVN bao nhiêu :?
A. 5455: 1999 B. 5705: 1993 C. 5457: 1971 D. 5455: 1971

10. Nét vẽ theo tiêu chuẩn ISO bao nhiêu ?.
A. 128- 20: 1996 B. 5455: 1999 C. 5457: 1971 D. 8- 20: 2002
11. Hình cắt là hình biểu diễn:
A. Mặt phẳng cắt B. Mặt phẳng hình chiếu bằng
C. Phần còn lại của vật thể D. Phần bỏ đi của vật thể
12. Mặt cắt nào được vẽ ngay trên hình chiếu:
A. Chập B. Toàn bộ C. Một nữa D. Rời
13. Sự khác nhau giữa hình chiếu trục đo vuông góc đều và xiên góc cân là:
A. Hệ số biến dạng B. Hướng chiếu.
C. Hướng chiếu, hệ số biến dạng, hệ trục tọa độ
D. Hệ trục tọa độ, hệ số biến dạng
14. Khổ giấy trong vẽ kĩ thuật theo TCVN bao nhiêu?.
A. 7284: 2004 B. 7285: 2004 C. 7285: 2003 D. 7286: 2003
15. Khổ giấy trong vẽ kĩ thuật có mấy loại?.
A. 4 B. 6 C. 5 D. 3
16. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có góc trục đo là:
A.  B. 
C.  D. 
17. Nét vẽ có mấy loại:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
18. Hệ số biến dạng theo phương O`Y` kí hiệu là :
A. p = q = 0,5 B. p = q = r =1 C. q D. p = q  r
19. Khổ giấy trong vẽ kĩ thuật theo tiêu chuẩn ISO bao nhiêu?.
 
Gửi ý kiến