Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach kiem tra noi bo truong hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hoa
Ngày gửi: 14h:24' 30-09-2011
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 565
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Thanh Sơn
Trường Mầm non Hoa hồng
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 05/2010- KHKT

Kế hoạch
kiểm tra nội bộ trường học
năm học 2010-2011

- Căn cứ Chỉ thị số 3399/CTBGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010- 2011.
- Căn cứ vào Quyết định số 3626/QĐ- UBND, ngày 17 tháng 9 năm 2010 của UBND huyện Thanh Sơn về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2010-2011 của Phòng GD&ĐT Thanh Sơn( Kèm theo kế hoạch thanh tra số 160/KH-TTr của Phòng GD&ĐT Thanh Sơn)
- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của nhà trường.
Trường mầm non Hoa Hồng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2010-2011 như sau:

Phần I: Đặc điểm tình hình
Trường Mầm non Hoa Hồng là trường công lập nằm ở trung tâm thị trấn Thanh Sơn. Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nhiệt tình ham học hỏi. Nhiều năm nay nhà trường có bề dày về chất lượng chăm sóc giáo dục, được phụ huynh và nhân dân tin tưởng.
- Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên trong trường : 38
Trong đó : Quản lý : 4 Giáo viên : 28 Nhân viên : 6
- Trình độ đào tạo: Đại học : 13
Cao đẳng : 6
Trung cấp : 9
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học và công tác kiểm tra nội bộ trường học nhà trường có những thuận lợi và khó khăn sau:
1.Thuận lợi:
- Công tác kiểm tra của nhà trường luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi cần thiết để nhà trrường hoàn thành nhiệm vị được giao.
- Ngay từ đầu năm hiệu trưởng nhà trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Nhà trường đã bầu ra Ban kiểm tra nội bộ trường học có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu của công tác kiểm tra.
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra từng tháng với nội dung kiểm tra, thời gian và đối tượng kiểm tra cụ thể.
- Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã góp phần tích cực vào công tác quản lý, xây dựng trật tự, nề nếp trong nhà trường.
2. Khó khăn:
- Kinh phí chi cho hoạt động kiểm tra không có do vậy chưa thực sự đáp ứng với công việc.
- Kinh nghiệm trong công tác kiểm tra còn hạn chế.

Phần II: Nhiệm vụ trọng tâm
Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV trong đội ngũ kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, bám s
 
Gửi ý kiến