Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an day them anh 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Quảng
Ngày gửi: 23h:07' 27-09-2011
Dung lượng: 224.5 KB
Số lượt tải: 1954
Số lượt thích: 0 người
.giáo án dạy thêm tiếng anh 6
năm học: 2011-2012

ngày soạn: 9/2011
Ngày dạy: 9/2011
Chào hỏi-Hỏi sức khoẻ, tuổi
Số Đếm

I-Mục tiêu:
- học sinh thành thạo cách chào hỏi, hỏi về sức khoẻ, tuổi
- luyện tập các số đếm
II-Nội dung.
Tiết 1:
1. Topic:
- Greeting.
- Introduce themselves and others.
- Ask and answer about ages.
- Ask and answer about health.
2. Grammar:
- Verb “tobe”: is , am , are.
- Structures: How are you?
How old are you?
3. Vocabulary:
- Personal pronoun: I ,you, he.....
- Cardinal numbers to 20.
4.Exercises:

I. Complete the following statements as the model;
Ex: morning / I / Tam / this / Mai
Good afternoon. I’m Tam. This is Mai.

1. afternoon / name / Peter / this / Mary.
2. Hi / I / Jane / this / David.
3. evening / Long / this / Vinh.
4. Hello / Nobita / this / Suka.
5. morning / name / Hai / this / Hung.

* Keys:
1. Good afternoon. My name is Peter. This is Mary.
2. Hi. I’m Jane. This is David.
3. Good evening. I am Long. This is Vinh.
4. Hello. I’m Nobita. This is suka.
5. Good morning. My name is Hai.This is Hung.

Tiết 2
II.Fill in each gap with a suitable word to complete the following dialogue.

1) Minh: ______evening, Van.
Van: Hi, Minh. _____ _____ you?
Minh: _____ _____ fine, thank _____. _____ ______ ?
Van: Fine, ______. Goodbye.
Minh: ______.

2) Mai: Good_______, _______Cuong.
Mr Cuong: Good morning , Mai.
Mai: Mr. Cuong, _____ _____ Trang.
Mr. Cuong: ______, Trang. How _____ ______ you?
Trang: _____eleven_____ ______.

Keys:
1) Minh: Good 2) Mai: morning, Mr.
Van: How are Mai: This is
Minh: I am - you- And you Mr. Cuong: Hello,-old are
Van: thank Trang: I’m – years old.
Minh: Bye.

III. Complete the following statements as the model:
Ex: I / 6 / old / how / I / 7.
S1: I’m six years old. How old are you?
S2: I am seven.
1. I / 9 / old / how / I / 12.
2. We / 14 / old / how / I / 8.
3. I / 16 / old / how / I / 20.
4. I / 19 / old / how / we / 17.
5. We / 5 / old / how / we / 11.
*Keys:
1) S1: I’m nine years old. How old are you?
S2: I am twelve.
2) S1: We are fourteen years old. How old are you?
S2: I am eight.
3) S1: I’m sixteen years old. How old are you?
S2: I am twenty.
4) S1: I’m nineteen years old. How old are you?
S2: We are seventeen.
5) S1: We are five years old. How old are you?
S2: We are eleven years old.

IV. Put the following statements in the correct order to make a complete dialogue.
Mr.Brown: Hello, children. How are you?
Mr.Brown: Fine , thanks.
Mr.Brown: Oh, Hi Thanh. How old are you?
Mr.Brown: Bye, children.
Hoa: Good afternoon, Mr.Brown.
Hoa: I’m fine ,thank you. And you?
Hoa: Mrs.Brown, this is Thanh.
Thanh: I’m ten years old.
Hoa and Thanh: Goodbye, Mr.Brown.

*Keys:
Hoa: Good afternoon,Mr.Brown.
Mr.Brown: Hello, children. How are you?
Hoa: I’m fine ,thank you. And you?
Mr.Brown: Fine, thanks.
Hoa: Mr.Brown, this is Thanh.
Mr.Brown: Oh. Hi
No_avatar

Không biết ngượngKhócXấu hổ

 
Gửi ý kiến