Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT MÔN TIẾNG ANH 7 ĐIỀU CHỈNH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trung Trang Công (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:02' 26-09-2011
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU
TRƯỜNG THCS É TÒNG

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN ENGLISH
NĂM HỌC 2011 – 2012
(Áp dụng theo Hướng dẫn của công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 09 năm 2011 của Bộ GD&ĐT)


LỚP 7:

Cả năm: 37 tuần (105 tiết) -- Học kỳ I: 19 tuần (54 tiết) -- Học kỳ II: 18 tuần (51 tiết)
Trong đó có các tiết dành cho ôn tập và kiểm tra thường xuyên và định kỳ

UNIT
PERIOD
CONTENTS
NOTE


1
Revision/Test


Unit 1:
BACK TO
SCHOOL (5)
2
3
4
5
6
A1, 4, 5
A2, 3
B1, 2, (3)
B4, 5
B6, 7


Unit 2:
PERSONAL
INFORMATION
(6)
7
8
9
10
11
12
A1, 2, 3
A4, 5
A6, 7 (15minutes test)
B1, 2, 3
B4, 5
B6, 7, (8)


Unit 3:
AT HOME
(5)
13
14
15
16
17
A1
A2, (phần 3 không dạy)
B1
B2, 3, 4
B5, (6)18
Language focus 119
One period test20
One period test correction


Unit 4:
AT SCHOOL
(5)
21
22
23
24
25
A1, 2, 3
A4, 5
A6, 7
B1, 2
B3, 4


Unit 5:
WORK AND PLAY (5)
26
27
28
29
30
A1, (15 minutes test)
A2, (3)
A4, 5, (6, 7)
B1, 2
B3, (4, 5)


Unit 6:
AFTER SCHOOL
(6)
31
32
33
34
35
36
A1
A2
A3, 4, (5)
B1
B2
B3, (4, 5)37
Language focus 238
One period test39
One period test correction


Unit 7:
THE WORLD OF WORK
(5)
40
41
42
43
44
A1
A2, 3
A4, (15 minutes test)
B1, 4
B2, 3


Unit 8:
PLACES (5)
45
46
47
48
49
A1, 2
A3
A4, 5
B1, 4
B2, 3, 550 ( 53
REVISION54
PIRST TERM EXAMINATION


Unit 9:
AT HOME AND AWAY (5)
55
56
57
58
59
A1
A2
A3, 4, 5
B1, 2
B3, 460
Language focus 3


Unit 10:
HEALTH AND HYGIENE (5)
61
62
63
64
65
A1
A2, 3
A4 (15 minutes test)
B1, 4
B2, 3


Unit 11:
KEEP FIT, STAY HEALTHY
(5)
66
67
68
69
70
A1
A2, 3
B1
B2, (phần 3 không dạy)
B4, 571
One period test72
One period test correction


Unit 12:
LET’S EAT
(5)
73
74
75
76
77
A1
A3 (phần 3b không dạy)
A2, 4
B1
B2, (3), 478
Language focus 4 +15 minutes test


Unit 13:
ACTIVITIES
(5)
79
80
81
82
83
A1, (2)
A3, 5
A4
B1, 2
B3, 4


Unit 14:
FREETIME
Fun
(5)
84
85
86
87
88
A1
A2
A3
B1, 2
B3, 489
One period test90
One period test correction


Unit 15:
GOING OUT
(5)
91
92
93
94
95
A1
A2, 3
B1, 2
B(3), 4
B5101
Language focus 5102 ( 104
REVISION105
SECOND TERM
 
Gửi ý kiến