Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch ATGT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:50' 21-09-2011
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 1655
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHÙ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T’H MƯỜNG LANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: . . ./KH-ATGT

Mường Lang, ngày 15 tháng 9 năm 2011


KẾ HOẠCH
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
An toàn giao thông trong trường học năm học 2011 - 2012

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-PGD&ĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong năm học 2011 - 2012. Trường Tiểu học Mường Lang xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm học 2011 - 2012 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, toàn trường về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với cuộc sống của bản thân và cộng đồng.
Thông qua chương trình hành động cụ thể của ngành để thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của huyện Phù Yên nhằm đạt được mục tiêu trong năm học 2011 - 2012 và các năm tiếp theo là tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong các nhà trường, xây dựng “Trường an toàn giao thông”, “Lớp an toàn giao thông”, góp phần quan trọng ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông của ngành phải được tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, kiên trì và sâu rộng đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh học sinh.
II. NỘI DUNG:
1. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ và Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, thực hiện cuộc vận động “HSSV gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ”.
a. Tuyên truyền, phổ biến, vận động cho học sinh với chuyên đề “Phòng, chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông”, với các nội dung sau:
- Phổ biến rộng rãi quy định của Pháp luật về nồng độ cồn đối với lái xe khi đang điều khiển ô tô, mô tô, xe gắn máy; các mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe; các nguy cơ gây tai nạn và hậu quả tai nạn giao thông do lái xe uống rượu, bia;
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm về phòng chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông;
- Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên khi đã sử dụng rượu, bia cách ứng xử chuẩn mực, an toàn, đúng pháp luật khi tham gia giao thông; đã sử dụng rượu, bia không được điều khiển phương tiện giao thông;
- Sử dụng thông điệp tuyên truyền qua pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu; triển lãm tranh, ảnh tai nạn giao thông, nhất là tai nạn từ nguyên nhân uống rượu, bia;
- Hưởng ứng các hoạt động “Phòng, chống lạm dụng rượu, bia và lái xe” trong chương trình “Thập kỷ hành động an toàn giao thông đường bộ 2011- 2020” của Liên hợp quốc,
b. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Đã uống rượu, bia không lái xe;
- Đã lái xe không uống rượu, bia;
- Lạm dụng rượu, bia – hiểm họa tai nạn giao thông;
- Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông;
- Tích cực hưởng ứng “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020”,
2. Nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật giao thông, đặc biệt là các quy định:
- Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện;
- Đi bộ qua đường đúng nơi quy định; an toàn đò ngang,
3. Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức để học sinh, phụ huynh học sinh ký cam kết về việc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi đến trường và khi tham giao thông; ký cam kết không vi phạm và không để
No_avatarf

cam on nguoi dang bai.

 
Gửi ý kiến