Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach boi duong HS gioi, phu dao HS yeu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Giang
Ngày gửi: 09h:41' 21-09-2011
Dung lượng: 124.0 KB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD &ĐT ĐỒNG VĂN
TRƯỜNG PTDTBT TẢ LỦNG

SỐ: 02 /KH - CMTH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tả Lủng, ngày 20 tháng 8 năm 2011


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém
Năm học 2011 - 2012

I - NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
- Căn cứ kế hoạch nhà trường.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương .
- Căn cứ vào kết quả học tập của năm học 2010 - 2011 và kết quả khảo sát đầu năm học 2011 - 2012.
II. BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI:
1.Thuận lợi:
- Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm và năng lực, nhiệt tình bồi dưỡng h/s giỏi.
- Trong nhiều năm liền nhà trường đạt thành tích cao trong phong trào bồi dưỡng h/s giỏi.
2. Khó khăn:
- Vẫn còn một bộ phận giáo viên kiến thức còn hạn chế, chưa thật sự nhiệt tình trong bồi dưỡng HS giỏi.
- Kinh phí để bồi dưỡng cho giáo viên thấp.
3. Phương hướng và nhiệm vụ của việc bồi dưỡng học sinh giỏi:
a. Phương hướng :
Phát huy kết quả của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của những năm học trước, năm học 2011 - 2012 nhà trường tiếp tục lựa chọn những thầy cô giáo có năng lực, lựa chọn các em học sinh khá giỏi để bồi dưỡng hoàn thành kế hoạch của trường đã đề ra. Đồng thời kết quả bồi dưỡng còn để thừa kế cho các năm học tiếp theo.
b. Nhiệm vụ:
- Bồi dưỡng tất cả các em học sinh khá giỏi ở các khối lớp 1,2,3,4,5 ở cả các môn Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Âm nhạc.
- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi được tiến hành thường xuyên, liên tục trong từng buổi học và ở tất cả các lớp.
- Bồi dưỡng và chọn lựa các em học sinh giỏi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi học sinh giỏi văn hoá, giải Toán, ở tất cả các khối lớp. Tạo điều kiện cho các em tiếp tục bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi các cấp.
- Bồi dưỡng các em hoc sinh ở năm học này làm nền tảng cho các năm học kế tiếp.
- Song song với việc bồi dưỡng học sinh giỏi ở các khối, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm tích cực bồi dưỡng ở các buổi học, đảm bảo tỉ lệ của nhà trường đề ra. Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường từ K1-> K5
4. Các chỉ tiêu và biện pháp cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:
+ Chỉ tiêu phấn đấu học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hoá, TDTT, VHVN, VSCĐ.
- HS giỏi văn hoá cấp Huyện: 20 em
- HS giỏi TDTT : 02 em.
- HS giỏi VN huyện, tỉnh: 02 em.
- HS viết chữ đẹp, vở ghi cấp huyện: 5 em.
+ Lựa chọn đội ngũ giáo viên bồi dưỡng:
- Tất cả giáo viên đứng lớp.
+ Thời gian thực hiện
- Khối 4+5: Thực hiện từ tháng 9/2011.
- Khối 1+2+3: Thực hiện từ tháng 10/2011.
III. PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM:
1. Nguyên nhân:
- Nền tảng về kiến thức của các em trong năm học trước không được vững, hầu hết các em học trung bình nên trong thời gian hơn 2 tháng nghỉ hè, phần nhiều những HS đó không được sự quan tâm của bố mẹ cho nên trong các tháng nghỉ hè các em quên các kiến thức đã được học của năm học trước .
- Việc đổi mới nội dung chương trình SGK và phương pháp giảng dạy đòi hỏi mỗi giáo viên cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc chuẩn bị bài và nghiên cứu giảng dạy, vì vậy nhiều giáo viên gặp khó khăn trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Một số giáo viên chưa thực sự nhiệt tình, tự đánh giá mình quá cao nên ít có chuyển biến về nhận thức, còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, một số khác còn đòi hỏi quá mức ở nhà trường và địa phương, ở cấp trên mà những điều đó chỉ có tự bản thân cá nhân phải phấn đấu vươn lên, một số khác ít chịu học hỏi còn cho rằng vốn kiến thức sư phạm và kinh nghiệm của bản thân là đủ.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu và chỉ tiêu :
2.1 . Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Khảo sát chất lượng
 
Gửi ý kiến