Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG SỔ SÁCH TIỂU HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Ngọc Thương (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:55' 21-09-2011
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 413
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
TRƯỜNG TH SỐ 2 BÌNH LƯ

Số: /QĐ-HTSS
V/v: Quy định hệ thống sổ sách
trường Tiểu học Số 2 Bình Lư.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Lư, ngày 09 tháng 9 năm 2011

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG SỔ SÁCH
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BÌNH LƯ
Thực hiện công văn số 310/PGD&ĐT ngày 31/8/2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Đường về việc điều chỉnh hệ thống sổ sách trong trường Tiểu học.
Trường Tiểu học Số 2 Bình Lư quy định hệ thống hồ sơ sổ sách trong Trường Tiểu học Số 2 Bình Lư như sau:
I. HỒ SƠ TRƯỜNG
* Đối với hiệu trưởng:
1. Sổ đăng bộ
2. Kế hoạch Phát triển nhà trường đạt MCLTT.
3. Kế hoạch chỉ đạo năm học;
4. Kế hoạch xây dựng( duy trì) trường chuẩn quốc gia.- Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
5. Sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ.
6. Sổ theo dõi phân công công tác.
7. Sổ dự giờ; Phiếu kiểm tra hồ sơ (cá nhân).
* Đối với phó hiệu trưởng:
1. Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn;
2. Sổ phổ cập giáo dục tiểu học (các bảng biểu liên quan đến phổ cập)
3. Phiếu theo dõi đánh giá tiết dạy ; phiếu kiểm tra hồ sơ (kẹp thành từng tập theo dõi riêng giáo trong trường)
4. Sổ dự giờ; Phiếu kiểm tra hồ sơ (cá nhân).
* Thư kí hội đồng:
1. Sổ nghị quyết hội đồng;
2. Sổ nghị quyết chuyên môn;
3. Sổ theo dõi số lượng, chất lượng học sinh (trong 5 năm liên tiếp)
4. Sổ tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh khuyết tật học hoà nhập.
5. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên
6. Sổ khen thưởng, kỷ luật.
II. HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN
1. Sổ kế hoạch chỉ đạo chuyên môn của tổ.
2. Sổ nghị quyết chuyên môn tổ.
3. Sổ báo giảng tổ.
4. Sổ theo dõi số lượng học sinh hàng tháng, chất lượng học sinh theo các lần kiểm tra định kỳ.
5. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên.
6. Phiếu theo dõi đánh giá tiết dạy ; phiếu kiểm tra hồ sơ (kẹp thành từng tập theo dõi riêng giáo trong tổ).
7.Sổ thi đua khen thưởng của tổ.
III. HỒ SƠ GIÁO VIÊN
1. Kế hoạch bài dạy (Giáo án);
2. Sổ dự giờ.
3. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);
4. Học bạ của học sinh (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);
5. Sổ họp;
6. Sổ bồi dưỡng chuyên môn;
7. Phiếu dự giờ: được đóng thành quyển hoặc thành tệp theo mẫu quy định.
8. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh (Sổ điểm); hồ sơ giáo dục
9. học sinh khuyết tật, tàn tật (đối với lớp có học sinh học hoà nhập).
10. Sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình học sinh.
11. Sổ báo giảng;
12. Vở luyện chữ;
13. Sổ cấp phát văn phòng phẩm, các chế độ đối với học sinh;
III. HỒ SƠ ĐỘI TNTP HCM.
1. Sổ họp
2. Sổ nghị quyết đội
3. Sổ bình cờ
4. Sổ chi đội
5. Kế hoạch hoạt động đội;
6. Sổ nghị quyết liên đội
7. Sổ theo dõi đội viên
8. Sổ thu chi
9. Sổ mượn sách báo
10. Sổ theo dõi số lượng đội viên, cháu ngoan Bác Hồ hàng năm;
11. Sổ truyền thống;
IV. HỒ SƠ THƯ VIỆN.
* Thư viện:
1. Sổ đăng kí sách giáo khoa
2. Sổ đăng kí tổng quát.
3. Kế hoạch thư viên.
4. Sổ đăng kí cá biệt.
5. Sổ mượn truyện của học sinh.
6. Sổ giao dịch
7. Sổ mượn sách của giáo viên,.
8. Sổ theo dõi cấp phát văn phòng phẩm của giáo viên và học sinh.
* Thiết bị:
1. Sổ báo mượn thiết bị.
2. Sổ sử dụng thiết bị.
3. Sổ quản lý thiết bị.
V. HỒ SƠ KẾ TOÁN.
1. Sổ họp;
2. Sổ giao dịch;
3. Sổ cấp phát lương;
4. Sổ
 
Gửi ý kiến