Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phân phối chương trình Ngữ văn 9 ( năm 2011-2012)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Vĩnh Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:18' 20-09-2011
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 9
Cả năm: 37 tuần (175 tiết)
Học kì I: Từ tiết 1 đến tiết 90
Học kì II: Từ tiết 91 đến tiết 175


HỌC KÌ I
Tuần 1
Tiết 1,2: Phong cách Hồ Chí Minh;
Tiết 3: Các phương châm hội thoại;
Tiết 4: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật
trong văn bản thuyết minh;
Tiết 5: Luyện tập sử dụng một số biện pháp
nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
Tuần 2
Tiết 6,7: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình;
Tiết 8: Các phương châm hội thoại (tiếp);
Tiết 9: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản
thuyết minh;
Tiết 10: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.
Tuần 3
Tiết 11,12: Tuyên bố thế giới về... trẻ em;
Tiết 13: Các phương châm hội thoại (tiếp);
Tiết 14,15: Viết bài Tập làm văn số 1.
Tuần 4
Tiết 16,17: Chuyện người con gái Nam Xương;
Tiết 18: Xưng hô trong hội thoại;
Tiết 19: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp;
Tiết 20: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự.
Tuần 5
Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng;
Tiết 22: Đọc thêm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh;
Tiết 23,24: Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14);
Tiết 25: Sự phát triển của từ vựng (tiếp).
Tuần 6
Tiết 26: Truyện Kiều của Nguyễn Du;
Tiết 27: Chị em Thuý Kiều;
Tiết 28: Cảnh ngày xuân;
Tiết 29: Thuật ngữ;
Tiết 30: Trả bài Tập làm văn số 1.
Tuần 7
Tiết 31: Kiều ở lầu Ngưng Bích;
Tiết 32: Miêu tả trong văn bản tự sự;
Tiết 33: Trau dồi vốn từ;
Tiết 34,35: Viết bài Tập làm văn số 2.
 
 
Tuần 8
Tiết 36 : Truyện Kiều (tiếp) ; Kiểm tra 15 phút môn văn
Tiết 37, 38: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga;
Tiết 39, 40: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
Tuần 9
Tiết 41: Ôn tập truyện Lục Vân Tiên;
Tiết 42: Chương trình địa phương:Đọc hiểu bài thơ Lũy tre xanh
Tiết 43; Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... Từ nhiều nghĩa);
Tiết 44: Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm,... Trường từ vựng);
Tiết 45; Trả bài Tập làm văn số 2.
Tuần 10
Tiết 46: Đồng chí;
Tiết 47: Bài thơ về tiểu đội xe không kính;
Tiết 48: Kiểm tra truyện trung đại;
Tiết 49: Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển
của từ vựng,... Trau dồi vốn từ);
Tiết 50: Nghị luận trong văn bản tự sự.
Tuần 11
Tiết 51,52: Đoàn thuyền đánh cá; 
Tiết 53: Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng);
Tiết 54: Tập làm thơ tám chữ;
Tiết 55: Trả bài kiểm tra Văn.
Tuần 12
Tiết 56: Bếp lửa;
Tiết 57: Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ;
Tiết 58: Ánh trăng;
Tiết 59: Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp);Kiểm tra 15 phút môn Tiếng việt
Tiết 60: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.
Tuần 13
Tiết 61,62 :Làng;
Tiết 63: Chương trình địa phương: VH Thanh hóa từ sau CM tháng 8 đến nay
Tiết 64: Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự;
Tiết 65: Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.
Tuần 14
Tiết 66,67: Lặng lẽ Sa Pa; Kiểm tra 15 phút môn văn
Tiết 68,69: Viết bài Tập làm văn số 3;
Tiết 70: Người kể chuyện trong văn bản tự sự.
Tuần 15
Tiết 71, 72: Chiếc lược ngà;
Tiết 73: Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,... Cách dẫn gián tiếp);
Tiết 74: Kiểm tra Tiếng Việt.
Tiết 75: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại;
Tuần 16
Tiết 76: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại;
Tiết 77,78: Cố hương.
Tiết 79: Trả bài Tập làm văn số 3;
Tiết 80: Trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn;
Tuần 17
Tiết 81,82,83,84: Ôn
 
Gửi ý kiến