Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phân phối chương trình tiếng 345(let's learn)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày gửi: 21h:34' 18-09-2011
Dung lượng: 409.5 KB
Số lượt tải: 1082
Số lượt thích: 0 người

KẾ HOẠCH DẠY TIẾNG ANH LỚP 3 (LET’S LEARN ENGLISH 1)
NĂM HỌC: 2011 – 2012
Cả năm: 35(tuần) x 2(tiết) = 70 (tiết)
Học kì 1: 18(tuần) x 2(tiết) = 36(tiết)
Unit
(Bài)
Week
(Tuần)
Period
(Tiết)
Language items
(Tên bài dạy)
Tasks
(Mục tiêu)


1
1
Introduction


1
Hello
(4tiết)

2
Unit 1: A1,2,3.
Greetings.
Introducing oneself.


2
3
 Unit 1: A4,5,6,7
4
Unit 1: B1,2,33
5
 Unit 1: B4,5,6,7
6
REVIEW
Review Unit 1 (workbook)

2
Thank you
(4tiết)
4
7
Unit 2: A1,2,3
Greetings
Saying goodbye.
8
Unit 2: A1,2,35
9
Unit 2: B1,2,3
10
 Unit 2: B4,5,6,76
11
REVIEW
Review Unit 2 (workbook)

3
Our names
(4tiết)

12
Unit 3: A1,2,3
Asking someone’s name
Spelling


7
13
 Unit 3: A4,5,6,7
14
Unit 3: B1,2,38
15
 Unit 3: B4,5,6,7
16
REVIEW
Review Unit 3 (workbook)


9
17
SELF – CHECK ONE
Review Unit 1,2,3.18
MID – TERM TEST


4
My friends
(4tiết)

10
19
Unit 4: A1,2,3
Introducing others
Expressing classroom
Commands
20
 Unit 4: A4,5,6,711
21
Unit 4: B1,2,3
22
 Unit 4: B4,5,6,712
23
REVIEW
Review Unit 4 (workbook)

5
My school
(4tiết)


24
 Unit 5: A1,2,3
Asking the name of school
Naming and identifing school objects.13
25
 Unit 5: A4,5,6,7
26
Unit 5: B1,2,314
27
 Unit 5: B4,5,6,7
28
REVIEW
Review Unit 5 (workbook)

6
My classroom
(4tiết)
15
29
Unit 6: A1,2,3
Describing school objects
Expressing classroom
Commands and permissions
30
 Unit 6: A4,5,6,716
31
Unit 6: B1,2,3
32
 Unit 6: B4,5,6,717
33
REVIEW
Review Unit 6(workbook)34
SELF – CHECK TWO
Review Unit 4,5,6.


18
35
THE FIRST – TERM TEST
36
REVIEW (correct test)


Học kì 2: 17(tuần) x 2(tiết) = 34(tiết)

Unit
( Bài )
Week
(Tuần)
Period
(Tiết)
Language items
(Tên bài dạy)
Tasks
(Mục tiêu)

7
Family
(4tiết)
19
37
Unit 7: A1,2,3.
Indentifying family members
Asking the names of family members.38
 Unit 7: A4,5,6,720
39
Unit7: B1,2,3
40
 Unit 7: B4,56721
41
REVIEW
Review unit 7(workbook)

8
Ages
(4tiết)

42
Unit 8: A1,2,3
Asking for and telling the age of family members.
Counting 1 – 10


22
43
Unit 8: A4,5,6,7
44
Unit 8: B1,2,323
45
 
Gửi ý kiến