Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ho so gv va danh gia

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Đắc Dự
Ngày gửi: 17h:02' 16-09-2011
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS PHƯỚC QUANG
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ GIÁOVIÊN
I/ CÁC LOẠI HỒ SƠ QUI ĐỊNH :
A/ Đối với GV
1/ Bộ giáo án
2/ Sổ dự giờ thăm lớp
3/ Lịch báo giảng
4/ Kế hoạch giảng dạy
5/ Sổ tích luỹ chuyên môn
6/ Sổ điểm cá nhân
7/ Số chủ nhiệm (nếu có)
8/ Sổ công tác hội họp
9/ Sổ kế hoạch cá nhân
10/ Sổ lưu các loại đề KT
B/ Đối với GV PT PBM , PT Thiết bị :
+ Sổ tài sản thiết bị
+ Sổ theo dõi đồ dùng thí nghiệm thực hành
+ Sổ theo dõi GV mượn ĐDDH phục vụ tiết dạy
+ Kế hoạch hoạt động của PBM
II/ Đánh giá xếp loại :
+ Xếp vào một trong 4 loại : Tốt ; Khá ; ĐYC và CĐYC
+ Việc xếp loại chung dựa trên cơ sở kết quả xếp loại từng loại hồ sơ.
III/ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
1/ Về giáo án :
TỐT + Soạn đủ bài , đúng PP chương trình
+ Từ 90% trở lên số g/án có chất lượng: thể hiện được kế hoạch cụ thể làm việc trên lớp của thầy và trò, phù hợp với các loại bài dạy, nội dung bài dạy, có hệ thống câu hỏi gợi mở tốt.
KHÁ + Soạn đủ bài, đúng PP chương trình
+ Từ 70% trở lên số g/án có chất lượng: thể hiện được kế hoạch cụ thể làm việc trên lớp của thầy và trò, phù hợp với các loại bài dạy, nội dung bài dạy, có hệ thống câu hỏi gợi mở tốt.
ĐYC + Soạn đủ bài, đúng PP chương trình
+ Từ 50% trở lên số g/án có chất lượng : thể hiện được kế hoạch cụ thể làm việc trên lớp của thầy và trò.
CĐYC : là 1 trong 2 trường hợp sau đây:
+ Soạn không đủ bài hoặc không đúng PP chương trình
+ Từ 50% trở lên số g/án chỉ ghi tóm tắt nội dung bài dạy không thể hiện kế hoạch làm việc của thầy và trò .
2/ Sổ dự giờ : (Không tính các tiết dự Hội giảng, thao giảng, chuyên đề,....)
Tiết dự giờ đảm bảo qui định:Tiết dự giờ phải được xác nhận của GV dạy
TỐT + Dự đủ số tiết qui định , đúng theo bảng đăng ký dự giờ của GV
+ Từ 75% số tiết dự giờ ghi chép rõ ràng có đánh giá nhận xét từng phần, đánh giá chung và xếp loại.
KHÁ + Dự đủ số tiết qui định , đúng theo bảng đăng ký dự giờ của GV.
+ Từ 50% số tiết dự giờ ghi chép rõ ràng có đánh giá nhận xét từng phần, đánh giá chung và xếp loại.
ĐYC + Dự đủ số tiết qui định, đúng theo bảng đăng ký dự giờ của GV.
+ Từ 50% số tiết dự giờ ghi chép rõ ràng nhưng không đánh giá nhận xét từng phần, đánh giá chung và xếp loại.
CĐYC : là một trong hai trường hợp sau :
+ Dự không đủ số tiết qui định ,không theo bảng đăng ký dự giờ của GV
+ Từ 75% số tiết dự giờ ghi chép qua loa chiếu lệ không có đánh giá nhận xét từng phần , đánh giá chung và xếp loại .
3/ Lịch báo giảng : GV sẽ lên LBG trong ngày thứ bảy cho tuần tiếp theo . BGH và Tổ nhóm trưởng CM sẽ kiểm tra kể từ tiết 4 thứ 2. Khi KT, nếu LBG nào không thực hiện đúng qui định ( thời gian và các cột mục trong LBG) thì đánh giá LBG CĐYC; trong trường hợp này người KT sẽ ký xác nhận trong LBG. Riêng GV giảng dạy môn Toán thì trước khi ghi tên bài dạy phải ghi tên phân môn, những GV được bố trí dạy 2 môn trở lên thì trước khi ghi tên bài dạy phải ghi tên môn.. LBG chỉ đánh giá theo 2 mức độ : ĐYC ( hoàn thành đầy đủ các cột mục trong LBG và lên lịch đúng thời gian qui định) và CĐYC (không hoàn thành đầy đủ các cột mục trong LBG và lên lịch không đúng thời gian qui định)
4/ Sổ tích luỹ chuyên môn (sử dụng nhiều năm) : Mỗi tháng ghi được ít nhất một kinh nghiệm giảng dạy.Đánh giá 1 trong 2 loại : ĐYC hay CĐYC
5/ Kế hoạch giảng dạy: Lưu ý : Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng bộ môn phải dựa vào chất lượng bộ môn của năm học trước liền kề (không được thấp hơn so với chất lượng NH trước)
ĐYC + Làm đúng mẫu qui định , có cập nhật số liệu kịp thời .
 
Gửi ý kiến