Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

violympic toan 9 vong 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đông
Ngày gửi: 09h:55' 16-09-2011
Dung lượng: 142.0 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Violympic toán 9 vong 1

BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là 
Câu 2: Tập giá trị của để tồn tại là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 3: Số 6,76 có căn bậc hai số học là 
Câu 4: Số 6,5536 có căn bậc hai số học là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 5: Tập nghiệm nguyên của bất phương trình là S = {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 6: Nghiệm của phương trình , với , là x = 
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là 
Câu 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BD, cắt BD ở H. Biết rằng DH = 9cm; BH = 16cm. Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng .
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 9: Tìm , biết: . Kết quả là 
Câu 10: Giá trị nguyên lớn nhất của thỏa mãn là 


BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Nghiệm của phương trình , với , là x = 
Câu 2: 0,2 là căn bậc hai của số 
Câu 3: Tập giá trị của để tồn tại là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 4: Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là 
Câu 5: Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 5cm và cạnh huyền dài 13cm. Diện tích tam giác đó bằng .
Câu 6: Tập nghiệm nguyên của bất phương trình là S = {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là 
Câu 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BD, cắt BD ở H. Biết rằng DH = 9cm; BH = 16cm. Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng .
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 9: Tìm , biết: . Kết quả là 
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10: So sánh và ta được kết quả là: .
BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: 0,2 là căn bậc hai của số 
Câu 2: Số 6,5536 có căn bậc hai số học là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 3: Tập giá trị của để tồn tại là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là 
Câu 5: Tập các giá trị nguyên của để biểu thức xác định là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 6: Nghiệm không dương của phương trình là x = (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 7: Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình , với , là x = 
Câu 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BD, cắt BD ở H. Biết rằng DH = 9cm; BH = 16cm. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng cm.
Chọn đáp án đúng:
Câu 9: Tìm số không âm, biết: . Kết quả là 
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 10: Tìm , biết: . Kết quả là 

 
Gửi ý kiến