Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu GD Ngoài giờ lên lớp NH 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:57' 30-11-2011
Dung lượng: 19.6 KB
Số lượt tải: 353
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT PHƯỚC VĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - KHỐI 10
NĂM HỌC 2011 - 2012

Họ tên Giáo viên Chủ nhiệm:
Lớp Chủ nhiệm: Số học sinh trong lớp:
THÁNG
NỘI DUNG
NGÀY, GIỜ THỰC HIỆN
ĐỊA ĐIỂM

9/2011
-Nội dung: Em thích nghề gì. (02 tiết)
-Hình thức hoạt động: ……………10/2011
-Nội dung: Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình. (02 tiết)
-Hình thức hoạt động: ……………11/2011
-Nội dung: Tìm hiểu nghề dạy học. (02 tiết)
-Hình thức hoạt động: ……………12/2011
-Nội dung: Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. (02 tiết)
-Hình thức hoạt động: ……………1/2012
-Nội dung: Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc (02 tiết)
Hình thức hoạt động: ……………2/2012
-Nội dung: Thanh niên với lý tưởng cách mạng (02 tiết)
-Hình thức hoạt động: ……………3/2012
-Nội dung: Nghề tương lai của tôi.
-Hình thức hoạt động: ……………4/2012
-Nội dung: Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác (02 tiết)
-Hình thức hoạt động: ……………5/2012
-Nội dung: Thanh niên với Bác Hồ (02 tiết)
-Hình thức hoạt động: ……………
Phước Vĩnh, ngày … tháng … năm 2011
HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG
 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Đề nghị giáo viên chủ nhiệm ĐIỀU CHỈNH kế hoạch Hoạt động Giáo dục Ngoài giờ Lên lớp theo mẫu trên đây. Tổ trưởng ký duyệt và nộp cho Ban Giám hiệu. Nộp BGH ngày 03/11/2011.
No_avatar
Đồ ba xạo!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓