Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phan phoi chuong trinh mon Tin 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thịnh
Ngày gửi: 10h:06' 11-09-2011
Dung lượng: 19.6 KB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC THPT
LỚP 10
Cả năm 37 tuần 70 tiết
Học kỳ I 19 tuần 36 tiết
Học kỳ II 18 tuần 34 tiết
HỌC KỲ I
CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC

Tiết 1
§1Tin học là một ngành khoa học

Tiết 2,3
§2 Thông tin và dữ liệu

Tiết 4
Bài thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hoá thông tin

Tiết 5,6,7
§3Giới thiệu về máy tính

Tiết 8,9
Bài thực hành 2: Làm quen với máy tính

Tiết 10,11,12,13
§4 Bài toán và thuật toán

Tiết 14,15
Bài tập

Tiết 16
Kiểm tra 1 tiết

Tiết 17
§5 Ngôn ngữ lập trình

Tiết 18
§6 Giải bài toán trên máy tính

Tiết 19
§7 Phần mềm máy tính

Tiết 20
§8 Những ứng dụng của tin học

Tiết 21
§9 Tin học và xã hội

CHƯƠNG II. HỆ ĐIỀU HÀNH

Tiết 22
§10 Khái niệm về hệ điều hành

Tiết 23, 24
§11 Tệp và quản lý tệp

 Tiết 25
Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

Tiết 26,27,28
§12 Giao tiếp với hệ điều hành

Tiết 29
Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ §iều hành Windows

Tiết 30,31
Bài tập vàthực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Tiết 32
Kiểm tra thực hành

Tiết 33
Bài tập

Tiết 34
§13 Một số hệ điều hành thông dụng

Tiết 35
Ôn tập

Tiết 36
Kiểm tra học kỳ 1HỌC KỲ II

CHƯƠNG III. SOẠN THẢO VĂN BẢN

Tiết 37,38,39
§14 Khái niệm về soạn thảo văn bản

Tiết 40,41
§15 Làm quen với MICROSOFT WORD

Tiết 42.43
Bài thực hành 6: Làm quen với Word

Tiết 44,45
§16 Bài §ịnh dạng văn bản

Tiết 46,47
Bài thực hành 7: Bài §ịnh dạng văn bản

Tiết 48
§17 Một số chức năng soạn thảo khác

Tiết 49
Bài tập

Tiết 50
§18 Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Tiết 51,52
Bài thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo

Tiết 53
§19 Tạo và làm việc với bảng

Tiết 54,55
Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Tiết 56
Kiểm tra thực hành

CHƯƠNG IV. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Tiết 57
§20 Mạng máy tính

Tiết 58.59
§21 Mạng thông tin toàn cầu Internet

Tiết 60,61
§22 Một số dịch vụ cơ bản của Internet

Tiết 62,63
Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer

Tiết 64,65, 66
Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin

Tiết 67
Kiểm tra 45 phút

Tiết 68, 69
Bài tập và ôn tập

Tiết 70
Kiểm tra học kỳ 2LỚP 11
Học kì I : 19 tuần thực hiện 18 tiết
Học kì II : 18 tuần thực hiện 34 tiết

HỌC KỲ ICHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH


Tiết 1
§1 Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

Tiết 2
§2 Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Tiết 3
Bài tập

Chương II. Chương trình đơn giản

Tiết 4
§3 Cấu trúc chương trình

Tiết 5
§4 Một số kiểu dữ liệu chuẩn
§5 Khai báo biến

Tiết 6
§6 Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Tiết 7
§7 Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản


§8 Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

Tiết 8, 9
Bài tập và thực hành 1

Tiết 10
Bài tập

Tiết 11
Kiểm tra 45 phút

Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Tiết 12
 §9 Cấu trúc rẽ nhánh

Tiết 13,14, 15
§10 Cấu trúc lặp

Tiết 16
Bài tập

Tiết 17
Ôn tập

Tiết 18
Kiểm học kỳ I
HỌC KÌ II

Chương III
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓