Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch cá nhân của giáo viên năm học 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cung Đình Ngọc
Ngày gửi: 23h:29' 10-09-2011
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 4418
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Thành, ngày10 tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011-2012Họ và tên: Cung Đình Ngọc
Ngày sinh: 09/02/1980
Năm vào ngành: 2004
Trình độ đào tao : Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Ngữ văn 8A+B; Ngữ văn 7B

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường THCS Nghĩa Thịnh;
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 của tổ KHTN;
Căn cứ vào chuyên ngành đào tạo và hoàn cảnh cá nhân.
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 của mình như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi
- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm
- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt
- Đã được chuẩn hoá về trình độ.
- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.
2. Khó khăn
- Trong xã còn một số gia đình chưa chú ý đến việc học hành của con cái, do đó một số học sinh còn lười học, còn bỏ học, chất lượng hai lớp 8A&7B chua cao….

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
- Thực hiện tốt chỉ thị số 3398/2011/ CT-BGD&ĐT, ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2011-2012.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động“ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của ngành.
- Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.
- Đẩy mạnh viêc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yéu kém, hạn chế tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp.
- Viết và triển khai chuyên đề về “Vận dụng thi pháp vào dạy học các tác phẩm trữ tình trung đại”
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
Các chỉ tiêu thi đua trong năm học
* Về cá nhân:
- Đăng kí danh hiệu thi đua năm học: Lao động tiên tiến
- Xếp loại đạo đức: Tốt
- Xếp loại chuyên môn: Khá
- Tên sáng kiến kinh nghiệm : .....................................
* Về chất lượng giảng dạy:.
Căn cứ vào kết quả khảo sát chất lượng và xếp loại học lực năm trước :

Môn
Lớp
Tổng số HS

Điểm trung bình
KSCL
Học lực

Xếp loại
Số lượng
Tỉ lệ %

Văn
7B


39

6.87

Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
0
5
31
3
0
0
12,8
79.5
7.7
0


8A


34

8.1

Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
4
25
5
0
0
11,8
73.5
14.7
0
0


8B


39

6.17

Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
0
10
26
3
0
0
28.6
66.7
7.7
0


Phấn đấu kết quả khảo sát chất lượng và xếp loại học lực năm học 2011-2012 như sau:
Môn
Lớp
Tổng số HS

Điểm trung bình
KSCL
Học lực

Xếp loại
Số lượng
Tỉ lệ %

Văn
7B


38

7.0

Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
0
6
30
2
0
0
15,8
78,9
5,3
0


8A


38

8.3

Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
5
29
4
0
0
13,1
76,4
10,5
0
0


8B


40

6.3

Giỏi
Khá
 
Gửi ý kiến