Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ppct vat ly 11-12 theo chuong trinh giam tai

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hạnh Trang
Ngày gửi: 22h:56' 10-09-2011
Dung lượng: 424.5 KB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người
Khung phân phối chương trình môn vật lý THPT
Vật lý 10 ( Chuẩn ) .
Cả năm : 37 tuần = 70 tiết (HK I : 19tuần = 36 tiết ; HK II : 18tuần = 34 tiết ).
Học kỳ I .
Nội dung
Tổng số tiết
LT
TH
BT

Chương 1 : Động học chất điểm .
14
10
2
2

Chương 2 : Động lực học chất điểm .
11
8
2
1

Chương 3 : Cân bằng và chuyển động của vật rắn .
9
8

1

Kiểm tra 1 tiết ( học xong chương 1 ).
1
Kiểm tra học kỳ 1 .
1
Tổng số tiết trong học kỳ .
36
Học kỳ II .
Nội dung
Tổng số tiết
LT
TH
BT

Chương4 : Các định luật bảo toàn .
10
8

2

Chương 5 : Chất khí .
6
5

1

Chương 6 : C¬ së cña nhiệt động lực học .
4
3

1

Chương 7 : Chất rắn và chất lỏng .Sự chuyển thể .
12
8
2
2

Kiểm tra 1 tiết ( học xong chương 1 ).
1
Kiểm tra học kỳ 1 .
1
Tổng số tiết trong học kỳ .
34
Phân phối chương trình lý .
Vật lý 10 ( Chuẩn ) .
Cả năm : 37 tuần = 70 tiết (HK I : 19tuần = 36 tiết ; HK II : 18tuần = 34 tiết ).
Học kỳ I .
Chương 1 : Động học chất điểm.
Tiết
Tên bài dạy

1
Chuyển động cơ học .

2
Chuyển động thẳng đều .

3,4
Chuyển động thẳng biến đổi đều .

5
Bài tập .

6,7
Sự rơi tự do .

8,9
Chuyển động tròn đều .

10
Tính tương đối của chuyển động .

11
Bài tập .

12
Sai số của phép đo .

13,14
TH : Khảo sát chuyển động rỏi tư do . Xác định gia tốc rơi tự do .

15
Kiểm tra .


Chương 2 : Động lực học chất điểm .

16
Tổng hợp và phân tích lực .Điều kiện cân bằng của chất điểm .

17,18
Ba định luật Niu tơn .

19
Lực hấp dẫn . Định luật vạn vật hấp dẫn .

20
Lực đàn hồi của lò xo .Định luật Húc .

21
Lực ma sát .

22
Lực hướng tâm .

23
Bài tập .

24
Bài toán về chuyển động ném ngang .

25,26
TH : Đo hệ số ma sát .


Chương 3 : Cân bằng và chuyên động cua vật rắn .

27,28
Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 2lực và của 3 lực không song song .

29
Cân bằng của 1 vật có trục quay cố định .Mô men lực .

30
Qui tắc hợp lực // cùng chiều .

31
Các dạng cân bằng .Cân bằng của một vật có mặt chân đế .

32,33
Chuyển động tịnh tiến của vật rắn .Chuyển động quay của vật rắn quanh tục cố định

34
Ngẫu lực .

35
Bài tập .

36
Kiểm tra HK I .


Học kỳ 2


Chương 4 : Các định luật bảo toàn .

37,38
Động lượng .Định luật bảo toàn động lượng .

39,40
Công và công suất .

41
Bài tập .

42
Động năng .

43,44
Thế năng .

45
Cơ năng .

46
Bài tập .


Chương 5 : Chất khí .

47
Cấu tạo chất .Thuyết động học phân tử chất khí .

48
Quá trình đẳng nhiệt .Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ốt .

49
Quá trình đẳng tích .Định luật Sác-lơ .

50,51
Phương trình trạng thái khí lý tưởng .

52
Bài tập .

53
Kiểm tra 1 tiết .


Chương 6 : Cơ sở của nhiệt động lực học .

54
Nội năng và sự biến thiên nộ năng .

55,56
Các nguyên lý của nhiệt động lực học .

57
Bài tập .


Chương 7 : Chất rắn và chất lỏng .Sự chuyển thể .

58
Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình .

59
Biến dạng
 
Gửi ý kiến