Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

violimpic vong 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Đình Trưởng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:25' 07-09-2011
Dung lượng: 242.5 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
Vòng 2 BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 3000 là:
1493
2987
1492
một số khác
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; a; m}. Khẳng định nào sau đây là sai ?
2 A
1; m} A
3; a} A
b A
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Tập hợp P = {} gồm các phần tử
1; 2; 3; 4
1; 2; 3; 4; 5
0; 1; 2; 3; 4
0; 1; 2; 3; 4; 5
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; ...; 85; 87} là {}
74
37
38
44
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là:
10
8
12
9
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?
Sông Hồng"
Sông Mê Kông"
Sông Sài Gòn"
Sông Đồng Nai"
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:
7
6
4
3
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các chữ cái của từ "VIOLYMPIC" là:
V; I; O; L; Y; M; P; I; C}
V; O; L; Y; M; P; C}
V; L; Y; M; P; I; C}
C; I; L; M; O; P; V; Y}
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010 nhưng không vượt quá 2010 là {}
450
504
500
kết quả khác
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Cho hai tập hợp P = {} và Q = { | là số lẻ có một chữ số}. Tập hợp S gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp P và Q là:
S = {1; 2; 3; 4; 5}
S = {1; 3; 5}
S = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9}
S = {0; 2; 4}
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Có 2 con đường đi từ A đến B và có 3 con đường đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ A đến C qua B ?Trả lời: con đường.
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Có bốn đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 1001 nhưng không vượt quá 2009 là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 2. Gọi C là một tập hợp con nào đó của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị ?Trả lời: số.
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99
 
Gửi ý kiến