Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO TUAN LỄ SINH HOẠT TT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Lý
Ngày gửi: 16h:54' 06-09-2011
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 619
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT YÊN LẬP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG T’H NGỌC LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC

BÁO CÁO
“TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ ĐẦU NĂM HỌC”
NĂM HỌC 2011-2012

Ngọc Lập, ngày 6 tháng 9 năm 2011

Thực hiện công văn số 285/PGD&ĐT ngày 24/8/2011 của Phòng GD&ĐT Yên Lập về hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”, năm học 2011-2012. Trường Tiểu học Ngọc Lập đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần sinh hoạt tập thể. Sau khi tổ chức “ Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học ” nhà trường xin báo cáo như sau:
1. Thời gian: Từ ngày 29/8/2011 đến hết ngày 03/9/2011.
2. Nội dung:
- Đón học sinh lớp 1; tổ chức các hoạt động làm quen với thầy cô giáo, với bạn bè, tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường được làm quen bạn bè, thầy cô giáo.
- Tổ chức các hoạt động để học sinh tìm hiểu về nhà trường như: Giới thiệu về cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hướng dẫn học sinh làm quen với phòng thư viện, công trình nước và vệ sinh, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường;... Giúp học sinh nắm được nội quy nhà trường.
- Giúp học sinh làm quen với chương trình cấp tiểu học; phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, ở nhà, giới thiệu sách giáo khoa và các loại vở viết, bút viết.
- Tổ chức cho học sinh nề nếp về xây dựng, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; học tập và rèn luyện có hiệu quả; các hoạt động vui chơi lành mạnh,...
3. Hình thức: Theo lớp và toàn trường.
- BGH xây dựng kế hoạch “Tuần sinh hoạt tập thể” phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, quán triệt, phân công cụ thể cho BGH, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy bộ môn môn phối hợp với Đội thiếu niên …để tổ chức các hoạt động.
Thời gian tổ chức các hoạt động tiến hành vào các buổi truy bài đầu giờ, giờ Chào cờ, giờ Sinh hoạt lớp, các buổi tập thức chuẩn bị khai giảng.
4. Kết quả:
Có 396/396 em và 28 Cán bộ giáo viên tham gia vào tuần sinh hoạt tập thể.
Trên đây là báo cáo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” năm học 2011-2012 của trường Tiểu học Ngọc Lập.
Hiệu trưởng
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu.


 
Gửi ý kiến