Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài: Nhu cau chat khoáng của thực vật- lop 4

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoài Thanh
Ngày gửi: 14h:36' 06-09-2011
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC LỚP 4
BÀI : NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
Giáo viên : Nguyễn Hoài Thanh

Trường Tiểu học “ A” Thị Trấn Chợ Mới
Ngày 29 - 03 - 2011
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
* Kiểm tra bài cũ :
Câu 1 : Em hãy nói nhu cầu nước của thực vật.
- Nhu cầu nước của thực vật là : Mỗi loài cây khác nhau cần một lượng nước khác nhau, cùng một loài cây trong những giai đoạn phát triển khác nhau cần những lượng nước khác nhau.
Câu 2: Em hãy nêu ví dụ chứng tỏ các loài cây khác nhau có nhu cầu về nước khác nhau?
- Ví dụ các loài cây khác nhau có nhu cầu về nước khau là :
+ Bèo, rau dừa, rau nhút, cây bông súng cần nhiều nước.
+ Xương rồng, phi lao thích sống trên cạn.
+ Lá lốt, khoai môn ưa nơi ẩm ướt.
Câu 3 : Em hãy nêu ví dụ chứng tỏ cùng một loài cây, trong những giai đoạn phát triển khác nhau cần những lượng nước khác nhau.
- Ví dụ chứng tỏ cùng một loài cây, trong những giai đoạn phát triển khác nhau cần những lượng nước khác nhau là : Lúa thời kì làm đòng thì cần nhiều nước, đến khi lúa đã chắc hạt thì không cần nhiều nước nữa.
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
* Kiểm tra bài cũ :
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
I/ Tìm hiểu vai trò của chất khoáng đối với thực vật:
Đất trồng được coi là màu mỡ nếu các thành phần chính trong đất là mùn, cát, đất sét, các chất khoáng, không khí và nước có tỉ lệ thích hợp .Trên thực tế, người ta phải bón thêm phân cho đất trồng nhằm cung cấp cho cây đủ các chất khoáng cần thiết.
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
1/ Trong đất các yếu tố nào cần cho sự sống và phát triển của cây?
- Trong đất các yếu tố có mùn, cát, đất sét, chất khoáng xác chết động vật, không khí và nước cần cho sự sống và phát triển của cây.
I/ Tìm hiểu vai trò của chất khoáng đối với thực vật:
2/ Khi trồng cây, người ta có phải bón thêm phân cho cây trồng không?
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
- Khi trồng cây, người ta phải bón thêm các loại phân khác cho cây vì chất khoáng trong đất không đủ cho cây sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao.
I/ Tìm hiểu vai trò của chất khoáng đối với thực vật:
3/ Bón thêm phân cho cây nhằm mục đích gì?
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
- Bón thêm phân để cung cấp đầy đủ các chất khoáng cần thiết cho cây.
I/ Tìm hiểu vai trò của chất khoáng đối với thực vật:
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
I/ Tìm hiểu vai trò của chất khoáng đối với thực vật:
Quan sát hình các cây cà chua a, b, c, d ở trên và cho biết :
1/ Cây cà chua nào phát triển tốt nhất ? Vì sao ?
2/ Cây cà chua nào phát triển kém nhất ? Vì sao ?
3/ Kể tên những chất khoáng cần cho cây ?
a)
b)
c)
d)
Nhóm 4 (4 phút)
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT

II/ Tìm hiểu nhu cầu các chất khoáng của thực vật:

NHÓM 4
( 5 PHÚT)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bón phân cho cây
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
II/ Tìm hiểu nhu cầu các chất khoáng của thực vật:
- Quan sát cách bón phân ở hình vừa xem và cho biết cách bón phân có gì đặc biệt ?

Bón phân cho cây
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
II/ Tìm hiểu nhu cầu các chất khoáng của thực vật:
- Đối với cây cho quả người ta bón phân vào lúc nào ?
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
II/ Tìm hiểu nhu cầu các chất khoáng của thực vật:
- Trong trồng trọt, để thu hoạch cao người ta cần phải biết làm gì ?
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT

II/ Tìm hiểu nhu cầu các chất khoáng của thực vật:
Kết luận :
- Các loại cây khác nhau cần các loại chất khoáng khác nhau với liều lượng khác nhau.
Cùng một cây ở những giai đoạn phát triển khác nhau, nhu cầu về chất khoáng khác nhau.
- Biết nhu cầu chất khoáng của từng loài cây, của từng giai đoạn phát triển của cây sẽ giúp cho nhà nông bón phân đúng liều lượng, đúng cách để thu hoạch cao.
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
- Nêu ví dụ các loài cây cần nhiều ni-tơ và phốt-pho.
- Nêu ví dụ các loài cây cần nhiều ka-li.
- Các loài cây cần nhiều ni-tơ và phốt-pho là : lúa, ngô, cà chua,…
- Các loài cây cần nhiều ka-li là : cà rốt, khoai lang, cải củ,…
Khoa học
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
Bài học :
- Các loài cây khác nhau cần các loại chất khoáng với liều lượng khác nhau. Ví dụ : Lúa, ngô, cà chua,…cần nhiều ni-tơ (có trong phân đạm) và phốt-pho (có trong phân lân) ; cà rốt, khoai lang, cải củ,…cần nhiều kali ; các loại rau và cây lấy sợi như đay, gai,…cần nhiều ni-tơ
- Cùng một cây ở những giai đoạn phát triển khác nhau, nhu cầu về chất khoáng cũng khác nhau.
- Trong trồng trọt, nếu biết bón đủ phân đúng lúc, đúng cách sẽ cho thu hoạch cao.
Cây đay
Hoa cây đay
Cây gai
Thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2011
Khoa học
NHU CẦU CHẤT KHOÁNG CỦA THỰC VẬT
TRÒ CHƠI : AI ĐÚNG – AI SAI ?
TRÒ CHƠI : AI ĐÚNG – AI SAI ?
A. Cùng một cây thì nhu cầu về chất khoáng khác nhau.
B. Cùng một cây ở những giai đoạn phát triển khác nhau, nhu cầu về chất khoáng cũng khác nhau.
C. Các loại cây khác nhau, cần các loại chất khoáng với liều lượng khác nhau.
D. Các loại cây khác nhau, cần các loại chất khoáng với liều lượng như nhau.
S
Đ
Đ
S
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓