Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sinh 6 qua hay 3 cot

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Danh Phuoc
Ngày gửi: 21h:07' 31-08-2011
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 289
Số lượt thích: 0 người

Cả năm: mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 36 tiết. 18 tuần thực học
Học Kỳ II: 43 tiết, 17 tuần thực học
HỌC KÌ I
Tiết 1: Đặc điểm của cơ thể sống
Tiết 2: Nhiệm vụ của sinh học.
Đại cương về Thực Vật
Tiết 3: Đặc điểm chung của thực vật
Tiết 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Chương I: TẾ BÀO THỰC VẬT
Tiết 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng.
Tiết 6: Quan sát tế bào thực vật.
Tiết 7: Cấu tạo tế bào thực vật.
Tiết 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào.

Chương II: RỄ
Tiết 9: Các loại rễ. Các miền của rễ.
Tiết 10: Cấu tạo miền hút của rễ.
Tiết 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ.
Tiết 12: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (Tiếp theo).
Tiết 13: Biến dạng của rễ.

Chương III: THÂN
Tiết 14: Cấu tạo ngoài của thân.
Tiết 15: Thân dài ra do đâu?
Tiết 16: Cấu tạo của thân non.
Tiết 17: Thân to ra do đâu?
Tiết 18: Vận chuyển các chất trong thân.
Tiết 19: Biến dạng của thân.
Tiết 20: Ôn Tập.
Tiết 21: Kiểm tra một tiết.

Chương IV: LÁ
Tiết 22: Đặc điểm bên ngoài của lá.
Tiết 23: Cấu tạo trong của phiến lá.
Tiết 24: Quang hợp.
Tiết 25: Quang hợp (tiếp theo)
Tiết 26: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp.
Ý nghĩa của quang hợp.
Tiết 27: Cây có hô hấp không?
Tiết 28: Phần lớn nước vào cây đã đi đâu?
Tiết 29: Biến dạng của lá.

Chương V: SINH SẢN DINH DƯỠNG
Tiết 30: Sinh sản dinh dưỡng tự nhiên.
Tiết 31: Sinh sản dinh dưỡng do người.
Chương VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
Tiết 32: Cấu tạo và chức năng của hoa.
Tiết 33: Các loại hoa.
Tiết 34: Ôn tập học kì I.
Tiết 35: Kiểm tra học kì I.
Tiết 36: Thụ phấn
Học Kì II
Tiết 37: Thụ phấn (tiếp theo)
Tiết 38: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả.

Chương VII: QUẢ VÀ HẠT
Tiết 39: Các loại quả.
Tiết 40: Hạt và các bộ phận của hạt
Tiết 41: Phát tán của quả và hạt.
Tiết 42: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
Tiết 43, 44: Tổng kết về cây có hoa.

Chương VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT
Tiết 45: Tảo
Tiết 46: Rêu –Cây rêu.
Tiết 47: Quyết – Cây dương xĩ.
Tiết 48: Ôn tập.
Tiết 49: Kiểm tra giữa học kì II
Tiết 50: Hạt trần – Cây thông.
Tiết 51: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt Kín.
Tiết 52: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm.
Tiết 53: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật.
Tiết 54: Sự phát triển của giới thực vật.
Tiết 55: Nguồn gốc cây trồng.

Chương IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT
Tiết 56: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu.
Tiết 57: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước.
Tiết 58: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sồng con người.
Tiết 59: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sồng con người.
(tiếp theo)
Tiết 60: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

Chương X: VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y
Tiết 61,62: Vi khuẩn.
Tiết 63: Mốc trắng và nấm rơm.
Tiết 64: Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm
Tiết 65: Địa y
Tiết 66: Ôn tập
Tiết 67: Kiểm tra học kì II
Tiết 68,69,70: Tham quan thiên nhiên


 
Gửi ý kiến