Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề toán INTERNET V2 - Lop 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Hùng Dần
Ngày gửi: 17h:38' 29-08-2011
Dung lượng: 481.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Vòng 2 – Lớp 6
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là:
10 20 6 16
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Tập hợp P = {} gồm các phần tử
1; 2; 3; 4 1; 2; 3; 4; 5 0; 1; 2; 3; 4 0; 1; 2; 3; 4; 5
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; a; m}. Khẳng định nào sau đây là sai ?
2 A 1; m} A 3; a} A b A
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; ...; 85; 87} là {}
74 37 38 44
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 9 xuất hiện bao nhiêu lần ?
18 lần 19 lần 20 lần 21 lần
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Cho năm chữ số 2; 5; 9; 7; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?
18 20 24 60
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?
Sông Hồng" Sông Mê Kông"
Sông Sài Gòn" Sông Đồng Nai"
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn hai lượt trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là:
20 18 10 16
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các số tự nhiên x mà 7 – x = 8 là:
1} 7; 8} 15}
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Cho tập hợp bốn chữ số {0; 1; 2; 3}. Có thể lập được bao nhiêu số khác nhau (mỗi chữ số dùng không quá một lần trong số đã lập ra) từ tập hợp các chữ số đã cho ?
27 36 18 49
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; a; m}. Khẳng định nào sau đây là sai ?
2 A 1; m} A 3; a} A b A
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là:
10 20 6 16
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 60 là:
60 30 61 31
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 3000 là:
1493 2987 1492 một số khác
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Số 500 là số
có số chục là 0 có số đơn vị là 0
có chữ số hàng chục là 0 có chữ số hàng chục là 50
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 9 xuất hiện bao nhiêu lần ?
18 lần 19 lần 20 lần 21 lần
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Cho năm chữ số 2; 5; 9; 7; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?
18 20 24 60
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các số tự nhiên x mà 7 – x = 8 là:
1} 7; 8} 15}
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là:
10 8 12 9
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Cho hai tập hợp P = {} và Q = { | là số lẻ có một chữ số}. Tập hợp S gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp P và Q là:
S = {1;
 
Gửi ý kiến