Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bien ban sinh hoat lop

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu lam
Người gửi: Bùi Thị Ngà
Ngày gửi: 14h:43' 29-08-2011
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 216
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Hoằng Đại, ngày .... tháng.... năm....

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP.... TUẦN....
I.THÀNH PHẦN: - GVCN: Thầy, Cô....................... - Chủ toạ. - Thư ký:.............................................. .. - Tổng số học sinh ........ Có mặt...............Vắng mặt:...... - Chi hội trưởng hội Phụ huynh của lớp (nếu có):................... II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 1. Thời gian: Bắt đầu:...................... 2. Địa điểm: Phòng học số..... Trường THCS Hoằng Đại. III. NỘI DUNG: 1.GVCN nhận xét về tình hình học tập, nền nếp của học sinh trong tuần qua. a. Về học tập: - Ưu điểm: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - Nhược điểm: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Về nền nếp: - Ưu điểm: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - Nhược điểm: ............................................................................................................................................................................................................................................................................ c. Các hoạt động khác: - Ưu điểm: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - Nhược điểm: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Ý kiến của Học sinh và Phụ huynh về kết quả học tập và rèn luyện trong tuần qua.
- Ý kiến các bạn trong lớp: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - Ý kiến của Phụ huynh (nếu có):
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 3. Tuyên dương và phê bình cá nhân (tổ). a. Tuyên dương những học sinh ngoan và tiến bộ trong học tập của lớp:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Phê bình: Những HS vi phạm nội quy của lớp, nhà trường:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c. Hình thức kỷ luật:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Yêu cầu ghi rõ hình thức kỷ luật của từng HS - Chiếu theo nội quy của lớp và nhà trường đề ra).
4. Phương hướng hoạt động tuần tới. a. Về học tập: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b. Về nền nếp: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. c. Các họat động khác: ............................................................................................................................................................................................................................................................................ Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc:...............................
Thư ký Chủ toạ (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
 
Gửi ý kiến