Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu Tầm
Người gửi: Hà Nam Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:21' 28-08-2011
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 825
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ: Anh – Sinh - Hoá.


Thời gian: …………………………………………………………….
Địa diểm: …………………………………………………….
Thành phần: +) Tổng số: …………..
Có mặt: ……..
Vắng: ……….
Nội dung:
I/ Nhận xét đánh giá công tác thời gian qua:
* Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Tồn tại:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Kế hoạch công tác thời gian tới:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Chuyên đề chuyên môn:
Tên chuyên đề: …………………………………………………………………………
Người thực hiện: …………………………………………….
(Có bản đánh máy kèm theo)

IV. Xếp loại tổ viên tháng …:


TT
Họ và tên
Xếp loại

1
Nguyễn Thị Thanh Hà


2
Lê Thị Ngân Hà


3
Trương Thị Thuý Nga


4
Nguyễn Thị Hà


5
Trần Thị Dung


6
Nguyễn Thị thu Huyền


7
Đinh Thị Vũ Hoà


8
Võ Thị Thảo


9
Ngô Thị Ngọc Hà


10
Nguyễn Thị Huyền


11
Dương Thị Thanh NgaIV. Ý kiến đề xuất:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Cuộc họp kết thúc hồi …….. cùng ngày.

Chủ toạ Thư kýNguyễn Thị Thanh Hà ………………………….
 
Gửi ý kiến