Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu sổ theo dõi sử dụng thiết bị áp dụng từ 2011 - 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Tâm
Ngày gửi: 10h:12' 26-08-2011
Dung lượng: 19.0 KB
Số lượt tải: 1426
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hanh phúc


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


"SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG
THIẾT BỊ GIÁO DỤC"
Năm học : 20……- 20……….


Tổ chuyên môn:…………………………………………….
Trường:…………………………………………………….
"Huyện( Quận, Thị xã):……………………………………."
Tỉnh( Thành phố:…………………………………………
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:…………………………………. Môn dạy:…………………………Tổ chuyên môn:……………………

"Ngày
mượn" "Ngày
trả" Phiếu báo "Thiết bị
mượn sử dụng" "Số
lượng" "Dạy
tiết" Tên bài dạy "Dạy
lớp" "Tình trạng
thiết bị khi trả" "Người trả
ký tên"
Số "Ngày,
tháng"


 
Gửi ý kiến