Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

chuyên đề phép dời hình 11 cơ bản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Trọng Dân
Ngày gửi: 08h:01' 24-08-2011
Dung lượng: 246.0 KB
Số lượt tải: 786
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Tươi)
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 CỎ BẢN
(các dạng bài tập chính)
PHÉP TỊNH TIẾN
1) tóm tắt lí thuyết
a) 
b) 
c) Biểu thức thọa độ: Với thì 
2) Dạng bài tập
a) dạng 1: Cho điểm tìm ảnh là ảnh của qua phép với 
CÁCH GIẢI:
ta có: 
Vậy .
b) Dạng 2 :Cho đường thẳng tìm ảnh của d qua phép với 
CÁCH GIẢI :
Gọi là ảnh của d qua phép với 
Cách 1 :
Với ta có . Áp dụng biểu thức tọa độ của phép  :

Khi đó ta có

Vậy pt của d’ là : 
Cách 2 ;
Ta có d và d’ song song hoặc trùng nhau, vậy d’ có một vec tơ pháp tuyến là . Ta tìm 1 điểm thuộc d’.
Ta có , ảnh , ta có


Phương trình của d’ là

PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC (Xét đx trục Ox, đx trục Oy tương tự)
1) tóm tắt lí thuyết
a) 
b) 
c) Biểu thức tọa độ của phép đx trục Ox

d) Biểu thức thọa độ của phép đx trục Oy

2) Bài tập
a) dạng 1: Cho điểm tìm ảnh là ảnh của qua phép 
CÁCH GIẢI :
Ta có : vậy 
b) Dạng 2: Cho đường thẳng tìm ảnh của d qua phép 
CÁCH GIẢI :
+) Gọi d’ là ảnh của d, ta cần tìm pt của d’.
Cách 1 :
Với ta có , Áp dụng biểu thức tọa độ của phép 

Khi đó ta có 
Vậy pt của d’ là 
Cách 2 :
Ta có 2 điểm , Gọi ảnh của chúng lần lượt là

Phương trình của d’ là

PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
1) tóm tắt lí thuyết
a) 
b) 
c) Biểu thức tọa độ của phép đx tâm O(0 ;0) 
2) Bài tập
a) dạng 1: Cho điểm tìm ảnh là ảnh của qua phép 
CÁCH GIẢI :
Ta có : 
b) Dạng 2 : Cho đường thẳng tìm ảnh của d qua phép 
CÁCH GIẢI :
+) Gọi d’ là ảnh của d, ta cần tìm pt của d’.


Cách 1 :
Với ta có , Áp dụng biểu thức tọa độ của phép 

Khi đó ta có 
Vậy pt của d’ là 
Cách 2 :
Ta có d và d’ song song hoặc trùng nhau, vậy d’ có một vec tơ pháp tuyến là . Ta tìm 1 điểm thuộc d’.
Ta có , ảnh , ta có

Vậy d’ có phương trình là : 
PHÉP QUAY
1) lí thuyết :
a) 
b) 
2) Bài tập :
a) Dạng 1 : Cho điểm CM nó là ảnh của điểm qua phép quay tâm O góc quay , với .
CÁCH GIẢI:
+) Nếu ta có:

Để CM ta CM 
Để CM đầu tiên ta CM 
NX trên hệ trục tọa độ chiều quay từ A đến A’ là dương hay âm, từ đó suy ra hoặc tùy theo đề bài.
+) Nếu cách giải tương tự, để CM ta có thể CM tam giác OAA’ đều, rồi NX trên hệ trục tọa độ.
b) Dạng 2 : Cho đường thẳng tìm ảnh của d qua phép . với 
CÁCH GIẢI:
Ta tìm tọa độ của 2 điểm A’,B’ lần lượt là ảnh của 2 điểm A,B thuộc đường thẳng d qua . Nên chọn A,B lần lượt là giao của d với các trục tọa độ. Khi đó ảnh của d là đường thẳng A’B’.

BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1. trên mp tọa độ cho 2 điểm . Đường thẳng d đi qua A và vuông góc với AB.
a) Tìm ảnh của A,B,d qua phép tịnh tiến theo véc tơ 
b) Tìm phương trình của đường thẳng d1 sao cho phép tịnh tiến theo vec tơ biến d1 thành d.
Bài 2. Trên mp tọa độ cho điểm , đường thẳng d đi qua A và vuông góc với đường thẳng .
a) tìm ảnh của A và d qua phép đx trục Ox.
b)* Tìm ảnh của A qua phép đối xứng trục 
Bài 3. Trên mp tọa độ cho điểm , đường thẳng .
a) Tìm ảnh của A va d qua phép đối xứng tâm O.
b)* Tìm ảnh của d qua phép đối xứng tâm A.
Bài 4. Trên mặt phẳng tọa độ cho
 
Gửi ý kiến