Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phan phoi chuong trinh qp 10 dong nai

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:47' 19-08-2011
Dung lượng: 102.5 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN GDQP - AN LỚP 10 BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ban: Dùng cho cả 3 ban

I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
(Theo định 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Tổng số tiết: 35 tiết
Học kỳ I : 18 tiết
Học kỳ II : 17 tiết


TT

NỘI DUNG
THỜI GIANTổng
số tiết
Lý thuyết
Thực hành

CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10
1
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
4
4
0

2
Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
5
5
0

3
Đội ngũ từng người không có súng
4
1
3

4
Đội ngũ đơn vị
7
1
6

5
Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai
2
2


6
Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương
5
2
3

7
Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy
4
4
0

8
Kiểm tra
4
2
2

Cộng
35
21
14II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

Tiết
Học Kỳ I : 19 tuần (18 tiết thực học)


BÀI 1. TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM – 4(4, 0)*

1
 - Giới thiệu môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh
- Mục tiêu, nội dung chương trình môn học GDQP-AN lớp 10 (tóm tắt)
I. LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

2
 II. TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC
1. Truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước
2. Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều

3
 3. Truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện
4. Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo

4
 5. Truyền thống đoàn kết quốc tế
6. Truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam


BÀI 2. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM - 5(5, 0)

5
A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
I. LỊCH SỬ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

6
 II. TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng
Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng
Gắn bó máu thịt với nhân dân

7
 4. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh
5. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước
6. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế

8
B. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
I. LỊCH SỬ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

9
II. TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

10
 Kiểm tra 1 tiết


BÀI 3. ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG - 4(1, 3)

11
I. ĐỘNG TÁC NGHIÊM
II. ĐỘNG TÁC NGHỈ
III. ĐỘNG TÁC QUAY TẠI CHỖ
IV. ĐỘNG TÁC CHÀO
- Luyện tập

12
V. ĐỘNG TÁC ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, ĐỔI CHÂN KHI ĐANG ĐI ĐỀU
VI. ĐỘNG TÁC GIẬM CHÂN, ĐỨNG LẠI, ĐỔI CHÂN KHI ĐANG GIẬM CHÂN
VII. ĐỘNG TÁC GIẬM CHÂN CHUYỂN THÀNH ĐI ĐỀU VÀ NGƯỢC LẠI
- Luyện tập

13
VIII. ĐỘNG TÁC TIẾN, LÙI, QUA PHẢI, QUA TRÁI
IX. ĐỘNG TÁC NGỒI XUỐNG, ĐỨNG DẬY
X. ĐỘNG TÁC CHẠY ĐỀU, ĐỨNG LẠI
- Luyện tập

14
- Luyện tập


 BÀI 4. ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ - 7(1, 6)

15
I. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI
1. Đội hình tiểu đội hàng ngang

16
2. Đội hình tiểu đội hàng dọc

17
3. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái
4. Giãn đội hình, thu đội hình
5. Ra khỏi hàng,
 
Gửi ý kiến