Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch phụ đạo HS yếu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quang Vũ
Ngày gửi: 20h:10' 03-08-2011
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd & ĐT lâm thao
Trường Tiểu Tứ Xã 2
Tổ 4,5

 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Xã, ngày 30 tháng 9 năm 2010


Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu
Năm học 2010 – 2011

I. các Căn cứ để xây dựng kế hoạch
- Chỉ thị số 3399/ CT - BGDĐT ngày 16/8/2010 của Bộ GD - ĐT về nhiệm vụ năm học
2010 - 2011.
- Quyết định số 16/2006/QĐ - BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ GD - ĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông
- CV số 896/ BGDĐT - GDPT ngày 22/8/2006: Về việc hướng dẫn điều chỉnh việc dạy học cho học sinh tiểu học.
- Công văn số 959/ SGDĐT- GDTH ngày 24/8/2010 của Sở GD - ĐT Phú Thọ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 ở cấp Tiểu học.
- Hướng dẫn số 195/HD - GD ngày 8/9/2010 của Phòng GD - ĐT Lâm Thao hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 ở cấp Tiểu học.
II. Đánh giá tình hình học sinh toàn tổ qua khảo sát.
- Đa số học sinh nắm chắc kiến thức kỹ năng theo quy định, vận dụng làm bài thành thạo. Bên cạnh đó còn một số học sinh vận dụng kiến thức chưa sâu, kĩ năng giải toán, tiếng Việt còn yếu, trình bày bài chưa khoa học.
- Kết quả đạt được qua kiểm định chất lượng đầu năm:
a) Môn Toán (Đạt từ TB trở lên)
* Khối 4: 70/ 74 em = 93 %.
* Khối 5: 85/ 95 em = 89.5 %.
Tổng : 155/169 em đạt 91,7%
b) Môn Tiếng Việt (Đạt từ TB trở lên)
* Khối 4: 65/ 74 em = 87.8 %.
* Khối 5: 84/ 95 em = 88.4 %.
Tổng: 149/169 em đạt 88,2% %.
* Số học sinh có điểm dưới TB ở các khối lớp qua khảo sát đầu năm và đánh giá của giáo viên chủ nhiệm (Có danh sách kèm theo)

Khối
Tiếng Việt
Toán

 Khối 4
8 em
8 em

 Khối 5
9 em
9 em

Cộng
 17 em
 17 emIII. Kế hoạch triển khai phụ đạo học sinh yếu .
1. Công tác chỉ đạo
- Thành lập Ban chỉ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém.
- Phân công các thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách các khối lớp.

STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

1
Vũ Thị Bích Nhâm
Tổ phó
Phụ trách khối 4

2
Bùi Thị Lương
Tổ trưởng
Phụ trách khối 5


2. Nhiệm vụ chung.
- Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục bậc Tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Hai không” của toàn ngành, đánh giá đúng thực chất, không để học sinh “ ngồi nhầm lớp”.
-Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định 16/2006/QĐ - BGD ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT; Chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học.
3. Các giải pháp cụ thể.
3.1/ Đối với các tổ trưởng chuyên m
 
Gửi ý kiến