Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap vat li 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Xuân Trinh
Ngày gửi: 20h:04' 01-08-2011
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
Bài tập từ trường
Dạng 1: Xác định cảm ứng từ tại một điểm
Bài 1: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng d= 10cm, có dòng điện cùng chiều I1=I2=I= 2,4A đi qua. Tính cảm ứng từ tại:
a. M cách I1 và I2 khoảng R=5cm.
b. N cách I1 :R1=20cm, cách I2: R2=10cm.
c. P cách I1 :R1=8cm, cách I2: R2=6cm.
Bài 2: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau d=6cm, có các dong điện I1= 1A, I2= 2A đi qua, I1 ngược chiều I2. Định vị trí những điểm có cảm ứng từ bằng không.
Bài 3: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau d=14cm. Dòng điện chạy trong dây I1=I2=I= 1,25A. Xác định véctơ cảm ứng từ tại M cách mỗi dây R= 25cm trong trường hợp hai dòng điện:
a.Cùng chiều.
b. Ngược chiều.
Bài 4: Ba dây dẫn thẳng song song dài vô hạn nằm cùng trong một mặt phẳng, hai dây liên tiếp cách nhau a=6cm cường độ I1=I2=I, I3=2I. Dây I3 nằm ngoài I1 và I2 dòng I3 ngược chiều I1, I2. Tìm vị trí M có cảm ứng từ tổng hợp bằng không.
Bài 5: Bốn dây dẫn thẳng dài đặt song song, tiết diện ngang ABCD tạo thành hình vuông cạnh a=20cm. Trong mỗi dây có dòng I= 2A đi qua theo chiều như hình. Tính tại tâm hình vuông.
Dạng 2: Bài tập xác định lực từ tác dụng lên dòng điện
Bài 1: Ba dây dẫn thẳng song song dài vô hạn (I1=I2= I3= I) đặt tại 3 đỉnh của tam giác ABC đều cạnh a. Xác định lực từ tác dụng lên dòng điện tại mỗi đỉnh của tam giác trong các trường hợp sau:
a.Các dòng điện cùng chiều
b.Các dòng điện I1, I2 ngược chiều I3.
Bài 2: Ba dây dẫn thẳng dài, đặt song song trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng có khoảng cách a=5cm như hình. Dây một và ba được giữ cố định, có dòng I1=2.I3=4A đi qua như hình vẽ. Dây hai tự do, có dòng I2=5A đi qua. Tìm chiều di chuyển của dây hai và lực tác dụng lên 1 mét dây hai khi nó bắt đầu chuyển động nếu I2 có chiều:
a.Đi lên
b.Đi xuống
Bài 7.26;7.28; 7.29 (SBTVL11 trang78,79)
Dạng 3: Bài tập xác định lực Lorentz

No_avatarf

đua bài tập lên từng phần như vậy bạn có kiếm được nhiều điểm hơn không?

 
Gửi ý kiến