Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Tiếng anh 7 Học kì 2(unit 12)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm, tham khảo
Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:54' 25-02-2009
Dung lượng: 111.0 KB
Số lượt tải: 1130
Số lượt thích: 0 người
Giáo án Anh Văn Lớp 7


UNIT 12: LET’S EAT
Period 73 A1
I- Objectives:
- Học sinh biết thêm 1 số từ mới về thựcphẩm, rau quả
- Ôn lại cấu trúc: let’s
- Diễn đạt ý thích hay không thích món ăn ( thực phẩm) gì
- làm quen với cách biểu đạt sự đồngtình
II – Language content
1. vocab: Pork - Spinach - papafa - Pineaple
2. Grammar: too/so either/ neither
III- Teaching aids : Picture of fruit/ food
IV- Procedure:
CONTENTS
ACTIVITIES

A - Warm up
- playing ga,e net works
B - Checking the old lessonC - New lesson
1. Presentation
- Do you often go to the market?
- What do you often buy?


(Now look at the picture and made a list of the fruit/ food which you haven’t known their E names …)

New words
- Pork (n): thịt lợn
- Spinach: rau chân vịt
- Cucumber: dưa chuột
- Pineaple: quả dứa
- Durian: Sầu riêng
(Yesterday, Hoa, her aunt went to the market. Can you guess what they bought?)
- Meat stall: quầy bán thịt
- vegetable stall: quầy bán rau
- On display: trưng bày
- Ripe (adj): chín
- Smell (v): ngửi? What did hoa And her aunt buy at the market?
- Does hoa like pork?
- Does her aunt like pork?
- Does hoa like spinach and cucumber?


Grammar
Ex: I like spinach and cucumber
- So I do
- Too/ so :biểu đạt sưk đồng tình, khẳng định.
Ex: Hoa: I don’t like pork
Aunt: I don’t like pork, either
Neither do I
- eight/ neight – diễn tả sự đồng tình
2. Practice
* Hoàn thành câu với too/soo …
a. I like potatoes and peas and they …
b. I eat a little in the morning and she …
c. He likes pineapple and … I …
d. My mother like oranges and … I …
3. Production

Ex:
S1: I like orange …
S2: I like orange too
Home work
- Learn new words
- make sentences with “too, so, either, neither”
- Do exercise in w.b

- T. asks ss to play agame “ net work”
- T. calls 1 st to say the symptoms of the commom cold and the way to prevent it
- 1 st does
- T. correct for sts and gives marks- Ss answer
- T. asks ss to look at the picture in the book and introduces

- Ss list (in Vietnamese)
- T. introduces new words that ss have listed

- Ss copy
- T. reads new words and asks ss to read after
- SS read new words
- T. introduces the situations of the dialogue

- Ss answer (ss gives)
- T. asks ss to lilsten to the dialogue and find out new words
- T. explains new words


- T. reads new words and asks ss to read
- Ss read
- then T. asks ss to read the dialogue
- SS play roles and read
- T. listen and corrects pronunciations mistake
- T. asks ss some comprehension questions

- SS answer
- T. corrects for ss
- T. asks ss to find out the list and read aloud
- T. write the model sentences on the board and explains
- T. gives some exercise and asks ss to do

- T. asks ss to work in pairs to practices structure with “too, so, either, neither”
- Sts do
- T. calls some ss to speak before the class then T. and other ss corrects

- Ss copy


 ----------------------------------------------------------------------

UNIT 12: A – WHAT SHALL WEAT?
Period 74: A2, A4
I- Objectives:
- Ôn lại và củng cố cấu trúc với too, so, either, neither
- Luyện tập hỏi đáp về sở thích
- Ôn lại thì quá khứ đơn, qua bài luyện tập viết và hỏi đáp về những thứ đã ăn, uống vào buổi sáng, trưa, tối
II – Language content
Grammar:
- Structure with too, so, either, neither
- Past simple tense
III- Teaching aids :Picture
IV- Procedure:
CONTENTS
ACTIVITIES

A - Warm up
- Sing a song
No_avatar
Tiet nay cung duoc nhung sao thay ko soan muc dich yeu cau bang English ?
 
Gửi ý kiến